Ana Konu

Tinea Kapitis
  • Özlem Dicle
  • Birgül Özkesici
Turk J Dermatol 2013; 7: 1-8

Olgu Sunumu

Erişkin Yaşa Kadar Devam Eden Tinea Kapitis Favosa Olgusu
  • Serap Güneş Bilgili
  • Ömer Çalka
  • Ayşe Serap Karadağ
  • Necmettin Akdeniz
Turk J Dermatol 2012; 6: 24-26 DOI: 10.5152/tdd.2012.06

Özgün Araştırma

Çocuklarda Yüzeysel Mantar Enfeksiyonlarının Klinik Değerlendirilmesi
  • Ragip Ertaş
  • Demet Kartal
  • Serap Utaş
Turk J Dermatol 2015; 9: 186-189 DOI: 10.4274/tdd.2722