Olgu Sunumu

Hepatit B Aşılaması Sonrası Püstüler Alevlenme Görülen Bir Plak Psoriazis Olgusu
 • Sibel Doğan
 • Başak Yalçın
 • Emrah Yılmaz
 • Orkun Erden
Turk J Dermatol 2019; 13: 46-48 DOI: 10.4274/tdd.galenos.2014.2480

Olgu Sunumu

Asitretin Tedavisi Sonrasında Hafif Alevlenmeler ile Seyreden Bir Juvenil Subkorneal Dermatoz Olgusu
 • F. Şule Afşar
 • Ragıp Ortaç
 • Gülden Diniz
Turk J Dermatol 2010; 4: 84-87 DOI: 10.5152/tdd.2010.14

Editöre Mektup

İnfantil Eozinofilik Püstüler Folikülit
 • Şadiye Kuş
 • Füsun Okan
 • Ümit İnce
Turk J Dermatol 2008; 2: 131-132

Özgün Araştırma

Eozinofilik Dermatozlarin Sitolojik Bulgulari: 88 Hastanin Retrospektif Analizi
 • Murat Durdu
Turk J Dermatol 2016; 10: 145-151 DOI: 10.4274/tdd.3044