Özgün Araştırma

Erken Evre Mikozis Fungoidesli Hastalarda Başlangıç Tarama Testlerinin ve Modifiye Şiddet Ağırlıklı Değerlendirme Ölçeğinin Önemi: Dört Yıllık Bir Retrospektif Çalışma
 • Pınar İncel Uysal
 • Neslihan Akdoğan
 • Mesude Falay
 • Buket Şahin
 • Gülsüm Özet
 • Başak Yalçın
Turk J Dermatol 2019; 13: 1-7 DOI: 10.4274/tdd.galenos.2018.3699
PUVA Tedavisi Alan Mikozis Fungoides Hastalarının Deri Kanseri Riski: Retrospektif Bir Çalışma
 • Melike Umarova Aslan
 • Algün Polat Ekinci
 • Can Baykal
Turk J Dermatol 2015; 9: 12-17 DOI: 10.4274/tdd.2413

Orijinal Araştırma

Eritrodermi: 50 Hastanın Retrospektif Olarak Değerlendirilmesi
 • Esra Adışen
 • Özge Keseroğlu
 • Mehmet Ali Gürer
Turk J Dermatol 2008; 2: 6-10
King Abdulaziz Üniversitesi Hastanesi'ne Başvuran Hastalar Arasında 'Mikozis Fungoides'in Morfolojik Paterni
 • Shagufta Tahir Mufti
Turk J Dermatol 2013; 7: 133-141 DOI: 10.4274/tdd.1563

Derleme

Mikozis Fungoides
 • Nahide Onsun
Turk J Dermatol 2008; 2: 14-20

Olgu Sunumu

Derinin T-Hücre Lenfomasını Taklit Eden Yama Tarzı Granüloma Annülare
 • Şeval Doğruk Kaçar
 • Pınar Özuğuz
 • Fatma Aktepe
 • Şemsettin Karaca
Turk J Dermatol 2015; 9: 28-30 DOI: 10.4274/tdd.1801
Mikozis Fungoidesli Bir Çocuk Olgu
 • Ülker Gül
 • Müzeyyen Gönül
 • Hülya Gündüz
 • Murat Demiriz
Turk J Dermatol 2007; 1: 51-53
Mikozis Fungoides Tedavisi Sırasında Ortaya Çıkan Skabies: Dermatoskopik Tanı
 • Caner Aykol
 • İnci Mevlitoğlu
 • Hüseyin Tol
 • Yeliz Uçar Tavlı
Turk J Dermatol 2012; 6: 114-116 DOI: 10.5152/tdd.2012.25
Düşük Doz Metotreksat ve dbUVB ile Tedavi Edilen Mikozis Fungoides ve Lenfomatoid Papülozis Birlikteliği Olan Olgu Sunumu
 • Fatma Pelin Cengiz
 • Nazan Emiroğlu
 • Bengü Çevirgen Cemil
 • Aynur Albayrak
Turk J Dermatol 2014; 8: 170-172 DOI: 10.4274/tdd.1681