Olgu Sunumu

Sağlıklı İki Çocukta Herpes Zoster
 • İbrahim Kökçam
 • Nursel Dilek
Turk J Dermatol 2009; 3: 19-21
Wolf’un İzotopik Yanıtı: İki Olgu Sunumu ve Literatürün Gözden Geçirilmesi
 • Ali Balevi
 • Yeliz Uçar Tavli
 • Mustafa Özdemir
 • Asli Çakir
Turk J Dermatol 2016; 10: 33-36 DOI: 10.4274/tdd.2091

Özgün Araştırma

Çocukluk Çağı Herpes Zoster Enfeksiyonu: Retrospektif Çalışma
 • Ebru Karagün
Turk J Dermatol 2019; 13: 20-24 DOI: 10.4274/tdd.galenos.2018.3701

Özgün Araştırma

Saglikli Çocuklarda Herpes Zoster: Retrospektif Bir Çalisma
 • Birgül Tepe
 • Ibrahim Hakan Bucak
 • Habip Almis
Turk J Dermatol 2016; 10: 65-69 DOI: 10.4274/tdd.2878

Orijinal Araştırma

Postherpetik Nevraljide Amitriptilin ile Pregabalinin Karşılaştırılması: Bir Randomize Klinik Çalışma
 • Arun Achar
 • Samiran Bisai
 • Rabindranath Biswas
 • Mrinal Besra
 • Tapobrata Guharay
 • Tarapada Ghosh
Turk J Dermatol 2013; 7: 145-149 DOI: 10.4274/tdd.1115
Türkiye'nin Doğusundaki Herpes Zoster Tanılı 115 Hastanın Klinik ve Demografik Özelliklerinin Değerlendirilmesi
 • Hatice Uce Özkol
 • Serap Güneş Bilgili
 • Ayşe Serap Karadağ
 • Faruk Altun
 • Ömer Çalka
Turk J Dermatol 2013; 7: 201-205 DOI: 10.4274/tdd.1627