Özgün Araştırma

Üçüncü Basamak Bir Sağlık Kuruluşunda 1 Yıl İçinde Pitiriyazis Rozea Tanısı Alan Hastaların Demografik ve Klinik Özellikleri
 • Seval Karasatı
 • Arzu Karataş Toğral
 • Özlem Özkaya Akoğuz
 • Meral Ekşioğlu
Turk J Dermatol 2015; 9: 8-11 DOI: 10.4274/tdd.2384
Huzur Evi Sakinlerinde Görülen Dermatolojik Hastalıkların Prevalansı, Cinsiyet ve Diğer Hastalıkları ile İlişkisi
 • İlkay Özer
 • Selami Aykut Temiz
 • Arzu Ataseven
Turk J Dermatol 2019; 13: 8-12 DOI: 10.4274/tdd.galenos.2018.3689
PUVA Tedavisi Alan Mikozis Fungoides Hastalarının Deri Kanseri Riski: Retrospektif Bir Çalışma
 • Melike Umarova Aslan
 • Algün Polat Ekinci
 • Can Baykal
Turk J Dermatol 2015; 9: 12-17 DOI: 10.4274/tdd.2413
PSORTAKSİS: Kayseri Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Dermatoloji Kliniği’nde Kullanılan Yeni Bir Psoriasis Hasta Kayıt Sistemi
 • Kemal Özyurt
 • Atıl Avcı
 • Ragıp Ertaş
 • Yılmaz Ulaş
 • Muhammed Reşat Akkuş
 • Emin Özlü
 • Mustafa Atasoy
Turk J Dermatol 2018; 12: 23-27 DOI: 10.4274/tdd.3418
Birinci Basamak Sağlık Kuruluşlarına Başvuran Yetişkinlerin Güneşin Zararlı Etkileri ve Korunma Yolları Konusunda Bilgi, Tutum ve Davranışları
 • Elçin Balcı
 • Hasan Durmuş
 • Ebru Ergün Arslantaş
 • İskender Gün
Turk J Dermatol 2018; 12: 96-99 DOI: 10.4274/tdd.3605
Pediatrik Yaş Grubunda Saç ve Saçlı Deri Hastalıklarının Değerlendirilmesi
 • Seval Doğruk Kaçar
 • Pınar Özuğuz
 • Şemsettin Karaca
Turk J Dermatol 2014; 8: 147-150 DOI: 10.4274/tdd.1971
Çankırı Yöresinde Deri Biyopsilerinin Değerlendirilmesi: İki Yıllık Retrospektif Bir Değerlendirme
 • Engin Şenel
 • Yasemin Yuyucu Karabulut
 • Hacı Halil Karabulut
 • Yasemin Dölek
 • Nazmiye Kurşun
Turk J Dermatol 2014; 8: 151-153 DOI: 10.4274/tdd.1904
Psoriasis ve Metabolik Sendrom İlişkisinde Nörotrofinlerin Rolünün Değerlendirilmesi
 • Işıl Bulur
 • Hilal Kaya Erdoğan
 • Evrim Çiftçi
 • Funda Canaz
 • Semra Yiğitaslan
 • Pınar Yıldız
 • Zeynep Nurhan Saraçoğlu
 • Muzaffer Bilgin
Turk J Dermatol 2017; 11: 168-173 DOI: 10.4274/tdd.3320
Kronik Spontan Ürtikerde T Regülatuvar Hücre Düzeyi ve D Vitamini Düzeyi İlişkisinin Değerlendirilmesi
 • Işıl Bulur
 • Hilal Kaya Erdoğan
 • Semra Yiğitaslan
 • Olga Meltem Akay
 • Zeynep Nurhan Saraçoğlu
Turk J Dermatol 2018; 12: 172-176 DOI: 10.4274/tdd.3720
Kulak Kepçesi Yerleşimli Melanom Dışı Deri Kanserleri: 51 Olgunun Geriye Dönük Analizi
 • Sinem Çiloğlu
 • Alpay Duran
 • Ahmet Yiğit
 • Hasan Büyükdoğan
 • Ekrem Keskin
Turk J Dermatol 2015; 9: 177-180 DOI: 10.4274/tdd.2584

Özgün Araştırma

Yaşın Yama Testi Sonuçlarına Etkisi
 • Aouatef Mahfoudh
 • Olfa Elmaleel
 • Houda Kalboussi
 • Lamia Bouzgarrou
 • Asma Mahfoudh
 • Taoufik Khalfallah
 • Najib Mrizak
Turk J Dermatol 2017; 11: 12-16 DOI: 10.4274/tdd.3058
Kronik Spontan Ürtikerde Serum Resistin Düzeyi ve Metabolik Sendrom İlişkili Parametrelerin Değerlendirilmesi
 • Hanife Merve Akça
 • Isil Bulur
 • Zeynep Nurhan Saraçoglu
 • Hilal Kaya Erdogan
 • Semra Çelebi
Turk J Dermatol 2017; 11: 17-21 DOI: 10.4274/tdd.3118
Birinci Sınıf ve Son Sınıf Tıp Öğrencileri Arasında Güneş ve Deri Hakkındaki Bilgi Düzeyi ve Davranışlarının Değerlendirilmesi
 • Pinar Özuguz
 • Seval Dogruk Kaçar
 • Fatma Tuncez Akyürek
 • Hanife Üzel
Turk J Dermatol 2014; 8: 19-22 DOI: DOI: 10.4274/tdd.1826
Gebelikte Kozmetik ve Kişisel Bakım Ürünü Kullanımı
 • Deniz Aksu Arica
 • Leyla Baykal Selçuk
 • Turhan Aran
 • Elif Ates
 • Savas Yayli
 • Sevgi Bahadir
Turk J Dermatol 2017; 11: 22-27 DOI: 10.4274/tdd.3210
Tokat Devlet Hastanesine 2007-2011 Yılları Arasında Başvuran Deri Kanseri Olguları
 • Yalçın Baş
 • Göknur Kalkan
 • Günseli Şefika Pancar
 • Havva Yıldız Seçkin
 • Ahmet Müslehiddinoğlu
Turk J Dermatol 2014; 8: 84-87 DOI: DOI: 10.4274/tdd.1794
Deri ve Zührevi Hastalıkları Uzmanlık Öğrencilerinin Görüşleri: Uzmanlık Eğitiminde Sorunlar ve Çözüm Önerileri
 • Fatma Pelin Cengiz
 • Funda Kemeriz
 • Nazan Emiroğlu
 • Mustafa Caner Meydan
Turk J Dermatol 2014; 8: 88-94 DOI: DOI: 10.4274/tdd.1908
Geriatrik Hastalarda Dermatolojik Sorunların Analizi
 • Yalçin Bas
 • Göknur Kalkan
 • Havva Yildiz Seçkin
 • Zennure Takci
 • Safak Sahin
 • Ayse Kevser Demir
Turk J Dermatol 2014; 8: 95-100 DOI: DOI: 10.4274/tdd.1905
Kronik Ürtikerli Hastalarda Lateks Hipersensitivitesinin Rolü
 • Murat Durdu
 • Deniz Seçkin
Turk J Dermatol 2016; 10: 157-160 DOI: 10.4274/tdd.3120
Psoriasis Hastalarında Retinal Sinir Lifi Tabakası Kalınlığının Optik Koherans Tomografi Yöntemi ile Değerlendirilmesi
 • Emine Nur Rifaioğlu
 • Esra Ayhan Tuzcu
 • Bilge Bülbül Şen
 • Özlem Ekiz
Turk J Dermatol 2014; 8: 202-205 DOI: 10.4274/tdd.2100

Olgu Sunumu

Sorafenib İlişkili Üç Farklı Deri Toksisitesi: Olgu Sunumu
 • Meral Günaldı
 • Berna Bozkurt Duman
 • Vehbi Erçolak
 • Çiğdem Usul Afşar
 • İ. Oğuz Kara
 • Berksoy Şahin
Turk J Dermatol 2012; 6: 17-20 DOI: 10.5152/tdd.2012.04
Aksiller Bölgede Prolifere Trikilemmal Tümör: Vaka Raporu
 • Evren Fidan
 • Bülent Yıldız
 • Feyyaz Özdemir
 • Yavuz Özoran
Turk J Dermatol 2011; 5: 18-20 DOI: 10.5152/tdd.2011.03
Yüzde Bazal Hücreli Karsinomayi Taklit Eden Bir Siringokistadenoma Papilliferum Olgusu
 • Engin Sezer
 • Emel Erkek
 • Sedef Şahin
Turk J Dermatol 2012; 6: 21-23 DOI: 10.5152/tdd.2012.05
Churg Strauss Sendromu: Olgu Sunumu
 • Nilgün Bilen
 • Dilek Bayramgürler
 • Ayşe Çefle
 • Cengiz Erçin
 • Nurşah Doğan
Turk J Dermatol 2011; 5: 24-28 DOI: 10.5152/tdd.2011.05
Derinin T-Hücre Lenfomasını Taklit Eden Yama Tarzı Granüloma Annülare
 • Şeval Doğruk Kaçar
 • Pınar Özuğuz
 • Fatma Aktepe
 • Şemsettin Karaca
Turk J Dermatol 2015; 9: 28-30 DOI: 10.4274/tdd.1801
Wolf’un İzotopik Yanıtı: İki Olgu Sunumu ve Literatürün Gözden Geçirilmesi
 • Ali Balevi
 • Yeliz Uçar Tavli
 • Mustafa Özdemir
 • Asli Çakir
Turk J Dermatol 2016; 10: 33-36 DOI: 10.4274/tdd.2091
Prolifere Trikilemmal Kist: Olgu Sunumu
 • A. Ferda Dağlı
 • Ayşenur Akatlı
 • Nurhan Şahin
 • Özlem Üçer
 • Ahmet Kılıçarslan
 • Gökhan Artaş
Turk J Dermatol 2015; 9: 34-36 DOI: 10.4274/tdd.1878
İyileşmeyen Bacak Ülseri Olgusu: Bazal Hücreli Karsinom
 • Didem Didar Balcı
 • Jülide Zehra Yenin
 • Esin Atik
 • Bülent Akansu
Turk J Dermatol 2008; 2: 52-54
Daha Önce Kısmi Kalınlıkta Deri Grefti Uygulan Alanda Yerleşimli Sıra Dışı Dev Keratoakantom
 • Fatih Uygur
 • Rahmi Evinç
 • Zafer Küçükodacı
 • Haluk Duman
Turk J Dermatol 2009; 3: 67-69
İtrakonazole Yanıt Veren Primer Kutanöz Blastomikoz: Olgu Sunumu
 • Aysun Şikar Aktürk
 • Nurşad Çiftçi Aslan
 • Rebiay Kıran
 • Kürşat Demir Yıldız
Turk J Dermatol 2010; 4: 81-83 DOI: 10.5152/tdd.2010.13
Sunitinib ile İlişkili El Ayak Deri Reaksiyonu
 • Bengü Çevirgen Cemil
 • Havva Kaya Akış
 • Filiz Canpolat
 • Müzeyyen Gönül
 • Seda Atay
 • Gökşen İnanç İmamoglu
Turk J Dermatol 2015; 9: 86-88 DOI: 10.4274/tdd.1949
Segmental Nörofibromatosis: Olağan Dışı Yerleşim
 • Filiz Topaloğlu Demir
 • Burçe Can
 • Berkant Oman
 • İlkin Zindancı
 • Tülay Zenginkinet
 • Mukaddes Kavala
Turk J Dermatol 2015; 9: 89-91 DOI: 10.4274/tdd.2008
Leiyomyomatozis Kutis
 • Aslı Ürkmez
 • İlgen Ertam
 • Işıl Kılınç Karaarslan
 • Alican Kazandı
 • Can Ceylan
Turk J Dermatol 2011; 5: 101-103 DOI: 10.5152/tdd.2011.22
Sistemik Lupus Eritematozuslu Bir Olguda Eritema Multiforme Benzeri Deri Lezyonları
 • Aslı Günaydın
 • Işıl Kılınç Karaarslan
 • İlgen Ertam
 • Hacer Karadadaş
 • Bengü Gerçeker Türk
 • Gülşen Kandiloğlu
 • İdil Ünal
Turk J Dermatol 2012; 6: 102-105 DOI: 10.5152/tdd.2012.21
Pigmente Trikoblastom
 • Can Baykal
 • K. Didem Yazganoğlu
 • Nesimi Büyükbabani
 • Esma Erbudak
Turk J Dermatol 2011; 5: 107-109 DOI: 10.5152/tdd.2011.24
İdiyopatik Skrotal Kalsinozisin Klinik ve Patolojik Özellikleri; Üç Olgu Sunumu
 • Burhan Özalp
 • Nesimi Büyükbabani
 • Erdem Güven
 • Emre Hocaoğlu
Turk J Dermatol 2010; 4: 107-110 DOI: 10.5152/tdd.2010.19
Ektodermal Displazi Deri Frajilite Sendromu
 • Ayça Alan Atalay
 • Özlem Fatoş Karabudak Abuaf
Turk J Dermatol 2014; 8: 114-117 DOI: DOI: 10.4274/tdd.1338
Tek Ayakta Çoklu Tüberkülozis Verrukoza Kutis Lezyonu: Olgu Sunumu
 • Seyamak Saleky
 • Zeynep Nurhan Saraçoğlu
 • Işıl Bulur
 • Evrim Çiftçi
Turk J Dermatol 2015; 9: 141-144 DOI: 10.4274/tdd.1955
Unilateral Laterotorasik Ekzantem Olgusu
 • Seda Atay
 • Havva Kaya Akis
 • Bengü Çevirgen Cemil
 • Müzeyyen Gönül
Turk J Dermatol 2016; 10: 161-163 DOI: 10.4274/tdd.2114
Psödoksantoma Elastikum: Bir Çocuk Olgu
 • Melis Çoban
 • Şeniz Ergin
 • M. Levent Taşlı
 • Semra Acer
 • Nese Çallı Demirkan
Turk J Dermatol 2015; 9: 195-197 DOI: 10.4274/tdd.1853
Erişkin Başlangıçlı Langerhans Hücreli Histiyositoz
 • Rahime İnci
 • Hamide Sayar
 • Mehmet Fatih İnci
 • Perihan Öztürk
Turk J Dermatol 2014; 8: 236-239 DOI: 10.4274/tdd.1776
Spesifik Olmayan Deri Bulgularının Eşlik Ettiği Üç Orofaringeal Tularemi Olgusu
 • Özgül Mustu Koryürek
 • Arzu Karataş
 • Nermin Boyraz
 • H.Meral Ekşioğlu
Turk J Dermatol 2013; 7: 248-251 DOI: 10.4274/tdd.1057

Derleme

Corynebacteriumlara Bağlı Oluşan Deri Hastalıkları
 • Meltem Türkmen
 • Derya Aytimur
Turk J Dermatol 2010; 4: 18-21
Dermatolojide Antioksidan Sistem
 • Şemsettin Karaca
 • Hüsna Güder
Turk J Dermatol 2009; 3: 32-39
Dermatolojide Bitkisel Tedavi-Fitoterapi
 • Çiçek Durusoy
 • Betül Gözel Ulusal
Turk J Dermatol 2007; 1: 47-50
Kutanöz Hamartomlar
 • Jale Yüksek
 • Engin Sezer
Turk J Dermatol 2008; 2: 47-51
Vitamin D ve Deri
 • İbrahim Özmen
 • Osman Köse
Turk J Dermatol 2008; 2: 77-83
Vitamin E ve Deri
 • Mutlu Çayırlı
 • Gürol Açıkgöz
Turk J Dermatol 2013; 7: 87-90 DOI: 10.4274/tdd.1332
Kutanöz Graft-Versus-Host Hastalığı
 • Emine Çölgeçen
 • Ayten Ferahbaş
Turk J Dermatol 2011; 5: 92-100 DOI: 10.5152/tdd.2011.21
Biyobenzerler: Biyolojik Tedavilerde Yeni Bir Boyut
 • Başak Yalçın
 • Nilgün Atakan
 • Nihal Kundakçı
 • Ferda Artüz
Turk J Dermatol 2014; 8: 104-107 DOI: DOI: 10.4274/tdd.2140
Çocuklarda Otoinflamatuvar Hastalıkların Deri Bulguları
 • Nursel Dilek
 • Ümit Ukşal
Turk J Dermatol 2014; 8: 216-222 DOI: 10.4274/tdd.2157

Ana Konu

Selülite Güncel Bir Yaklaşım
 • Gürol Açıkgöz
 • Serbay Gürel
Turk J Dermatol 2014; 8: 74-78
Sarkoidoz
 • Nilgün Solak Tekin
Turk J Dermatol 2012; 6: 80-86 DOI: 10.5152/tdd.2012.18
Nadir Görülen Dejeneratif Elastik Doku Hastalıkları
 • Emel Öztürk Durmaz
Turk J Dermatol 2013; 7: 121-129