Özgün Araştırma

El Skuamöz Hücreli Karsinomu: Klinik Özellikler, Cerrahi Tedavi Sonuçları ve Sağkalım: 129 Hastalık Serinin Sonuçları
  • Fatih Irmak
  • Selami Serhat Şirvan
  • Merdan Serin
  • Kamuran Zeynep Sevim
  • Ayşin Karasoy Yeşilada
  • Sevgi Kurt Yazar
Turk J Dermatol 2019; 13: 30-34 DOI: 10.4274/tdd.galenos.2018.3820