Olgu Sunumu

Vitiligo ve Psoriazis Birlikteliği: Dört Olgu Sunumu ve Literatürün Gözden Geçirilmesi
 • Asena Çiğdem Doğramaci
 • Didem Didar Balcı
 • Ebru Çelik
Turk J Dermatol 2009; 3: 22-24
Grup B Streptokoklara Bağlı Perianal Selülit Sonrası Tetiklenen Bir Guttat Psoriazis Olgusu
 • Sibel Ergin
 • Gonca Elçin
 • Sedef Şahin
Turk J Dermatol 2009; 3: 70-72
UVB Tedavisi Alan Erişkin Psoriazis Hastasında Gelişen Liken Striatus
 • Pınar Özuğuz
 • Merve Demir
 • Şeval Doğruk Kaçar
 • Çiğdem Tokyol
 • Şemsettin Karaca
Turk J Dermatol 2014; 8: 108-110 DOI: DOI: 10.4274/tdd.1595

Orijinal Araştırma

Metotreksat Verilen Psoriazis Vulgaris Hastalarına Folik Asit Desteği Gerekli mi?
 • Ayse Pınarbaşı
 • Ayse Akman
 • Ertan Yılmaz
 • Erdal Başaran
Turk J Dermatol 2008; 2: 39-42
Psoriazis ile Helicobacter pylori Enfeksiyonu İlişkisi
 • Dursun Türkmen
 • Hamdi Özcan
 • Ersoy Kekilli
Turk J Dermatol 2011; 5: 39-42 DOI: 10.5152/tdd.2011.09
Çocukluk Dönemi Psoriazisi: 130 Olgunun Retrospektif Değerlendirmesi
 • Esra Adışen
 • Özlem Tekin
 • Ayla Gülekon
 • Mehmet Ali Gürer
Turk J Dermatol 2008; 2: 43-46
Psoriazisli Hastaların Klinik ve Sosyodemografik Özelliklerinin Değerlendirilmesi
 • Hakan Turan
 • Ersoy Acer
 • Cihangir Aliağaoğlu
 • Esma Uslu
 • Hülya Albayrak
 • Mustafa Özşahin
Turk J Dermatol 2013; 7: 76-80 DOI: 10.4274/tdd.1478
Dermatoloji Kliniğinde Görülen Çocukluk Dönemi Psoriyazis Hastalarının Klinik ve Epidemiyolojik Özellikleri
 • Emine Elvan Taşgın
 • Göknur Kalkan
 • Hatice Meral Ekşioğlu
 • Güler Vahaboğlu
Turk J Dermatol 2013; 7: 81-86 DOI: 10.4274/tdd.1433
Psoriaziste PUVA ve Dar Bant UVB Tedavilerinin Plazma ve Doku Adenozin Deaminaz Düzeylerine Etkisi
 • Sinem Öztürk
 • Kader Köse
 • Kemal Özyurt
 • Ümit Uksal
Turk J Dermatol 2013; 7: 185-191 DOI: 10.4274/tdd.1540

Olgu Sunumu

Hepatit B Aşılaması Sonrası Püstüler Alevlenme Görülen Bir Plak Psoriazis Olgusu
 • Sibel Doğan
 • Başak Yalçın
 • Emrah Yılmaz
 • Orkun Erden
Turk J Dermatol 2019; 13: 46-48 DOI: 10.4274/tdd.galenos.2014.2480

Derleme

Psoriatik Tırnak Tanı ve Tedavisi
 • Pınar Kulluk
 • Serap Utaş
Turk J Dermatol 2009; 3: 83-88
Biyobenzerler: Biyolojik Tedavilerde Yeni Bir Boyut
 • Başak Yalçın
 • Nilgün Atakan
 • Nihal Kundakçı
 • Ferda Artüz
Turk J Dermatol 2014; 8: 104-107 DOI: DOI: 10.4274/tdd.2140

Uzman Görüşü

Psoriazis Sistemik Bir Hastalık mıdır?
 • Nilgün Atakan
 • Sibel Doğan
Turk J Dermatol 2012; 6: 119-122 DOI: 10.5152/tdd.2012.27