Derleme

Mikozis Fungoides
  • Nahide Onsun
Turk J Dermatol 2008; 2: 14-20

Orijinal Araştırma

Çocukluk Dönemi Psoriazisi: 130 Olgunun Retrospektif Değerlendirmesi
  • Esra Adışen
  • Özlem Tekin
  • Ayla Gülekon
  • Mehmet Ali Gürer
Turk J Dermatol 2008; 2: 43-46