Özgün Araştırma

Yassı Hücreli Karsinom ve Keratoakantom Ayırıcı Tanısında GLUT-1, COX-2, MMP-19 ve p53’ün Değeri
  • Havva Hande Keser Şahin
  • Yılmaz Baş
  • Hatice Reyhan Eğilmez
Turk J Dermatol 2019; 13: 13-19 DOI: 10.4274/tdd.galenos.2018.3737

Olgu Sunumu

Daha Önce Kısmi Kalınlıkta Deri Grefti Uygulan Alanda Yerleşimli Sıra Dışı Dev Keratoakantom
  • Fatih Uygur
  • Rahmi Evinç
  • Zafer Küçükodacı
  • Haluk Duman
Turk J Dermatol 2009; 3: 67-69