Özgün Araştırma

Yassı Hücreli Karsinom ve Keratoakantom Ayırıcı Tanısında GLUT-1, COX-2, MMP-19 ve p53’ün Değeri
  • Havva Hande Keser Şahin
  • Yılmaz Baş
  • Hatice Reyhan Eğilmez
Turk J Dermatol 2019; 13: 13-19 DOI: 10.4274/tdd.galenos.2018.3737
Psoriasiste Lipocalin 2 Spesifik Reseptörünün İmmünohistokimyasal Olarak Saptanması
  • Hamide Sayar
  • Kemal Özyurt
  • Sefika Karabulut
  • Perihan Özlem Doğan
  • Nurten Seringeç
  • Emine Silay
Turk J Dermatol 2015; 9: 72-75 DOI: 10.4274/tdd.2357