Orijinal Araştırma

Plak Morfeada Düşük Frekanslı Ultrasonografi
  • Ali Balevi
  • Abdulkadir Eren
  • Pelin Üstüner
  • Mustafa Özdemir
Turk J Dermatol 2017; 11: 123-130 DOI: 10.4274/tdd.3256