Ana Konu

Tinea Kapitis
 • Özlem Dicle
 • Birgül Özkesici
Turk J Dermatol 2013; 7: 1-8

Olgu Sunumu

Erişkin Yaşa Kadar Devam Eden Tinea Kapitis Favosa Olgusu
 • Serap Güneş Bilgili
 • Ömer Çalka
 • Ayşe Serap Karadağ
 • Necmettin Akdeniz
Turk J Dermatol 2012; 6: 24-26 DOI: 10.5152/tdd.2012.06

Orijinal Araştırma

Fırat Üniversitesi Hastanesi Dermatoloji Kliniği'ne Başvuran Hastalardaki Dermatofitoz Etkenleri
 • Nursel Dilek
 • Ahmet Yaşar Yücel
 • Aziz Ramazan Dilek
 • Yunus Saral
 • Zülal Aşçı Toraman
Turk J Dermatol 2009; 3: 27-31

Özgün Araştırma

Çocuklarda Yüzeysel Mantar Enfeksiyonlarının Klinik Değerlendirilmesi
 • Ragip Ertaş
 • Demet Kartal
 • Serap Utaş
Turk J Dermatol 2015; 9: 186-189 DOI: 10.4274/tdd.2722