Orijinal Araştırma

Alopesi Areata ve Akne Vulgarisin Ruhsal Durum Üzerine Etkileri
 • Taliha Çelik
 • Ayşe Akman
 • Taha Karaman
 • Erdal Başaran
 • Ertan Yılmaz
Turk J Dermatol 2010; 4: 4-8
Orta Şiddette Akne Vulgaris Tedavisinde Aralıklı Düşük Doz İzotretinoin Tedavisi
 • Belçin Izol
 • Emel Bülbül Başkan
 • Zübeyde Başar
 • Şükran Tunalı
 • Hayriye Sarıcaoğlu
Turk J Dermatol 2012; 6: 7-12 DOI: 10.5152/tdd.2012.02
Dermatoloji Polikliniğine Başvuran Akne Vulgaris ve Melasma Hastalarında Tamamlayıcı ve Alternatif Tıp Kullanımı: Anket Çalışması
 • Çiçek Durusoy
 • A. Tülin Güleç
 • Elif Durukan
 • Coşkun Bakar
Turk J Dermatol 2010; 4: 14-17
Akne Vulgaris Tedavisi İçin İsotretinoin Alan Hastalarda Laboratuvar Parametrelerinin Değerlendirilmesi
 • Arzu Ataseven
 • Perihan Öztürk
 • Nursel Dilek
Turk J Dermatol 2013; 7: 130-132 DOI: 10.4274/tdd.1523

Derleme

Dermatolojik Hastalıklarda Diyetin Rolü
 • Ahu Yorulmaz
 • Fatma Arzu Kiliç
Turk J Dermatol 2014; 8: 29-34 DOI: DOI: 10.4274/tdd.1927

Olgu Sunumu

Setuksimab Tedavisine Bağlı Akneiform Erüpsiyon: Bir Olgu Sunumu
 • Özer Arıcan
 • Neşe Önver
Turk J Dermatol 2011; 5: 29-32 DOI: 10.5152/tdd.2011.06
Doksisiklin Tedavisinin Neden Oldugu Özofajit
 • Engin Senel
 • Firdevs Topal
 • Cem Mansuroglu
 • Yasemin Yuyucu Karabulut
Turk J Dermatol 2016; 10: 122-124 DOI: 10.4274/tdd.1896

Editöre Mektup

Yüzde Yerleşmiş, Akneiform Erüptif Vellus Kıl Kistleri
 • Berna Aksoy
 • Mahi Balcı
 • Hüseyin Üstün
Turk J Dermatol 2008; 2: 129-130

Ana Konu

Akne
 • Emel Güngör
Turk J Dermatol 2012; 6: 138-149 DOI: 10.5152/tdd.2012.31