Derleme

Vitiligo Tedavisi ve Yeni Tedavi Yaklaşımları
 • Beril Gülüş Demirel
 • Murat Borlu
Turk J Dermatol 2010; 4: 33-39 DOI: 10.5152/tdd.2010.01
Psoriasisli Hastaya Yaklaşım
 • Tülin Ergun
Turk J Dermatol 2015; 9: 132-137 DOI: 10.4274/tdd.2830
Pemfigusta Konvansiyonel Olmayan Tedavi Yaklaşımları
 • Mutlu Çayırlı
 • Gürol Açıkgöz
 • Ercan Arca
Turk J Dermatol 2013; 7: 150-154 DOI: 10.4274/tdd.1584
Dermoskopik Terminolojinin Dilimize Uyarlanması: Türk Dermatoloji Derneği Dermoskopi Çalışma Grubu Uzlaşısı
 • Fezal Özdemir
 • Işıl Kılınç Karaarslan
 • Bengü Gerçeker Türk
 • Sedef Şahin
 • Mustafa Turhan Şahin
 • Oya Oğuz
 • Murat Orhan Öztaş
 • Ercan Arca
 • Tülin Mansur
 • Ayşe Anıl Karabulut
 • Nida Kaçar
Turk J Dermatol 2013; 7: 206-235 DOI: 10.4274/tdd.2013.7.206

Orijinal Araştırma

Metotreksat Verilen Psoriazis Vulgaris Hastalarına Folik Asit Desteği Gerekli mi?
 • Ayse Pınarbaşı
 • Ayse Akman
 • Ertan Yılmaz
 • Erdal Başaran
Turk J Dermatol 2008; 2: 39-42

Olgu Sunumu

Eozinofilik Sellülit: On Bir Yaşında Erkek Olgu
 • Aycan Özden Sezgin
 • Hanife Ezgi Erçal
 • Işıl Kılınç Karaarslan
 • İlgen Ertam
 • Tuğrul Dereli
 • Gülsen Kandillioğlu
 • Fatma Sibel Alper
Turk J Dermatol 2010; 4: 40-43 DOI: 10.5152/tdd.2010.02
Herediter Anjiyoödem: Üç Olgu Sunumu ve Tanı ve Tedavide Yaklaşım
 • Şadiye Kuş
 • Deniz Yücelten
Turk J Dermatol 2009; 3: 43-46
On Dört Yaşındaki Çocuk Hastada Uyluk Yerleşimli Dev Hidradenom Olgusu
 • Sibel Dogan
 • Ahmet Ünlü
Turk J Dermatol 2017; 11: 139-141 DOI: 10.4274/tdd.1817

Ana Konu

Selülite Güncel Bir Yaklaşım
 • Gürol Açıkgöz
 • Serbay Gürel
Turk J Dermatol 2014; 8: 74-78

Uzman Görüşü

Ürtikerli Hastaya Yaklaşım
 • Teoman Erdem
Turk J Dermatol 2014; 8: 178-182