Orijinal Araştırma

Onikomikozda Klinik Görünüm ve Etken İlişkisi
  • İlgen Ertam
  • Derya Aytimur
  • Banu Ertekin Hergül
  • Eda Yüksel Bıyıklı
  • Sibel Alper
Turk J Dermatol 2008; 2: 11-13