Cilt 9, Sayı 1

Mart 2015
(1) Sürekli Eğitim, (3) Özgün Araştırma, (1) Derleme, (6) Olgu Sunumu, (1) Uzman Görüşü, (1) Editöre Mektup, (1) Etkinlikler ve Izlenimler, (1) Yeni Yayınlar, (1) Editörden, (1) Dermatoloji Tarihi

Kapak

Kapak Sayfası


Editörden

Editörden
 • Soner Uzun
Turk J Dermatol 2015; 9: 0-0

Sürekli Eğitim

Malign Melanom: Risk Faktörleri ve Temel Klinik Özellikler
 • Can Baykal
 • Algün Polat Ekinci
Turk J Dermatol 2015; 9: 1-7 DOI: 10.4274/tdd.2671

Özgün Araştırma

Üçüncü Basamak Bir Sağlık Kuruluşunda 1 Yıl İçinde Pitiriyazis Rozea Tanısı Alan Hastaların Demografik ve Klinik Özellikleri
 • Seval Karasatı
 • Arzu Karataş Toğral
 • Özlem Özkaya Akoğuz
 • Meral Ekşioğlu
Turk J Dermatol 2015; 9: 8-11 DOI: 10.4274/tdd.2384
PUVA Tedavisi Alan Mikozis Fungoides Hastalarının Deri Kanseri Riski: Retrospektif Bir Çalışma
 • Melike Umarova Aslan
 • Algün Polat Ekinci
 • Can Baykal
Turk J Dermatol 2015; 9: 12-17 DOI: 10.4274/tdd.2413
Antisosyal Kişilik Bozukluğu Olan Erkek Hastalarda Cinsel ve Kan Yoluyla Bulaşan Hastalık Prevalansının Araştırılması
 • Hamza Yıldız
 • Erdal Pan
 • Abdullah Bolu
 • Memet Ersan Bilgili
 • İsmail Gümüş
 • Özlem Karabudak Abuaf
Turk J Dermatol 2015; 9: 18-22 DOI: 10.4274/tdd.2291

Derleme

Epidermal Kök Hücreler
 • Osman Köse
Turk J Dermatol 2015; 9: 23-27 DOI: 10.4274/tdd.2701

Olgu Sunumu

Derinin T-Hücre Lenfomasını Taklit Eden Yama Tarzı Granüloma Annülare
 • Şeval Doğruk Kaçar
 • Pınar Özuğuz
 • Fatma Aktepe
 • Şemsettin Karaca
Turk J Dermatol 2015; 9: 28-30 DOI: 10.4274/tdd.1801
Makroglossiye Neden Olan Edinsel Lenfanjioma Sirkumskriptum: Bir Olgu Sunumu
 • Mahmut Sami Metin
 • Şevki Özdemir
 • Necmettin Akdeniz
 • Okan Kızılyel
 • Betül Gündoğdu
 • Mustafa Atasoy
Turk J Dermatol 2015; 9: 31-33 DOI: 10.4274/tdd.1870
Prolifere Trikilemmal Kist: Olgu Sunumu
 • A. Ferda Dağlı
 • Ayşenur Akatlı
 • Nurhan Şahin
 • Özlem Üçer
 • Ahmet Kılıçarslan
 • Gökhan Artaş
Turk J Dermatol 2015; 9: 34-36 DOI: 10.4274/tdd.1878
Multipl Piloleiomiyom: İki Olgu Sunumu
 • Bilge Bülbül Şen
 • Özlem Ekiz
 • Emine Nur Rifaioğlu
 • Tümay Özgür
 • Tuğba Şen
Turk J Dermatol 2015; 9: 37-39 DOI: 10.4274/tdd.1909
Anjina Bülloza Hemorajika: Bir Olgu Sunumu
 • Fadime Kılınç
 • Sertaç Şener
 • Ahmet Metin
 • Ayşe Akbaş
 • Gözde Kurtoğlu
Turk J Dermatol 2015; 9: 40-41 DOI: 10.4274/tdd.1691
Jeneralize Erüptif Siringom: Olgu Sunumu
 • Bengü Çevirgen Cemil
 • Hatice Ataş
 • Havva Kaya Akış
 • Ayşe Selcen Oğuz Erdoğan
 • Rüstem Şaşmaz
Turk J Dermatol 2015; 9: 42-44 DOI: 10.4274/tdd.1998

Uzman Görüşü

Dermatoloji Pratiğinde Reflektans Konfokal Mikroskop Kullanımı
 • Ayşe Esra Koku Aksu
 • Mehmet Salih Gürel
Turk J Dermatol 2015; 9: 45-52

Editöre Mektup

Penis Derisinde Human Papillom Virüs Tip 58’in Sebep Olduğu Skuamöz Hücreli Karsinom
 • Belkız Uyar
 • Oya Nermin Sivrikoz
 • Handan Saçar
Turk J Dermatol 2015; 9: 53-55 DOI: 10.4274/tdd.2118

Etkinlikler ve Izlenimler

XXV. Ulusal Dermatoloji Kongresi’nin Ardindan
Turk J Dermatol 2015; 9: 56-59

Yeni Yayınlar

Challenging Cases in Dermatology
Turk J Dermatol 2015; 9: 63-64