Cilt 4, Sayı 3

Eylül 2010
(1) Orijinal Araştırma, (1) Derleme, (5) Olgu Sunumu, (1) Çeşitli

Orijinal Araştırma

Çocukluk Çağı Alopesi Areata Hastalarının Klinik Özellikleri ve Seyri
 • Müge Güler Özden
 • Nilgün Er Bayramoğlu
 • Fatma Aydın
 • Nilgün Şentürk
 • Tayyar Cantürk
 • Ahmet Yaşar Turanlı
Turk J Dermatol 2010; 4: 60-65 DOI: 10.5152/tdd.2010.08

Derleme

Tele Dermatoloji Uygulamalarında Sayısal Fotoğraflama
 • Engin Şenel
 • Mete Baba
Turk J Dermatol 2010; 4: 66-70 DOI: 10.5152/tdd.2010.09

Olgu Sunumu

Primer Çomak Parmağın Eşlik Ettiği Bir Herediter Palmoplantar Keratoderma Olgusu
 • Ahu Yorulmaz
 • Fadime Yanar Kılınç
 • Selma Emre
 • Huban Sibel Orhun Yavuz
Turk J Dermatol 2010; 4: 71-74 DOI: 10.5152/tdd.2010.10
Hemodiyaliz Hastasında Gelişen Porfirya Kutanea Tarda
 • Ayşegül Güney
 • Ayşın Köktürk
 • Ayşe Polat
Turk J Dermatol 2010; 4: 75-77 DOI: 10.5152/tdd.2010.11
Hobnail Hemanjiyomlu Olgu
 • Ruken Alp
 • Ayşın Köktürk
 • İclal Gürses
Turk J Dermatol 2010; 4: 78-80 DOI: 10.5152/tdd.2010.12
İtrakonazole Yanıt Veren Primer Kutanöz Blastomikoz: Olgu Sunumu
 • Aysun Şikar Aktürk
 • Nurşad Çiftçi Aslan
 • Rebiay Kıran
 • Kürşat Demir Yıldız
Turk J Dermatol 2010; 4: 81-83 DOI: 10.5152/tdd.2010.13
Asitretin Tedavisi Sonrasında Hafif Alevlenmeler ile Seyreden Bir Juvenil Subkorneal Dermatoz Olgusu
 • F. Şule Afşar
 • Ragıp Ortaç
 • Gülden Diniz
Turk J Dermatol 2010; 4: 84-87 DOI: 10.5152/tdd.2010.14

Çeşitli

Tanınız Nedir?
 • Sevgi Kulaklı
 • Sibel Ersoy Evans
 • Gül Erkin
Turk J Dermatol 2010; 4: 88-90 DOI: 10.5152/tdd.2010.15