Cilt 5, Sayı 2

Haziran 2011
(3) Orijinal Araştırma, (3) Olgu Sunumu

Orijinal Araştırma

Psoriazis ile Helicobacter pylori Enfeksiyonu İlişkisi
 • Dursun Türkmen
 • Hamdi Özcan
 • Ersoy Kekilli
Turk J Dermatol 2011; 5: 39-42 DOI: 10.5152/tdd.2011.09
Alopesi Areatalı Hastaların Geriye Dönük Değerlendirilmesi
 • Müzeyyen Gönül
 • Ülker Gül
 • Emine Pişkin
 • Seray Külcü Çakmak
 • Seçil Soylu
 • Arzu Kılıç
 • Zeynep Bıyıklı
Turk J Dermatol 2011; 5: 43-47 DOI: 10.5152/tdd.2011.10
Onikomikozda Tanı Yöntemlerinin Karşılaştırılması: Kontrollü Prospektif Çalışma
 • Fulya Yurtoğlu
 • Levent Yıldız
 • Nilgün Şentürk
 • Fatma Aydın
 • Müge Güler Özden
 • Tayyar Cantürk
 • Ahmet Yaşar Turanlı
Turk J Dermatol 2011; 5: 48-52 DOI: 10.5152/tdd.2011.11

Olgu Sunumu

Tinea Fasiyalis İnkognito: Takrolimus Kullanımı ile İlişkili Bir Olgu
 • Berna Aksoy
Turk J Dermatol 2011; 5: 53-55 DOI: 10.5152/tdd.2011.12
Dev Konjenital Melanositik Nevüs Üzerinde Pleksiform Nörofibroma - Nörofibromatozis Tip 1 Olgusu
 • Zübeyde Başar
 • Emel Bülbül Başkan
 • Hayriye Sarıcaoğlu
 • Şaduman Balaban Adım
Turk J Dermatol 2011; 5: 56-60 DOI: 10.5152/tdd.2011.13
Morfea Plağı Üzerinde Gelişen Bir Büllöz Liken Skleroatrofikans Olgusu
 • Savaş Yaylı
 • Osman Çağlar Çevik
 • Deniz Aksu Arıca
 • Kadriye Yıldız
 • Burcu Kemal Okatan
 • Sevgi Bahadır
Turk J Dermatol 2011; 5: 61-64 DOI: 10.5152/tdd.2011.14