Cilt 3, Sayı 1

Mart 2009
(2) Orijinal Araştırma, (1) Derleme, (4) Olgu Sunumu, (1) Çeşitli

Orijinal Araştırma

Seboreik Keratozların Dermoskopik Özellikleri; Yalancı Melanositik Lezyon Kriterlerinin Yeri Nedir?
 • Işıl Kılınç Karaarslan
 • Eda Yüksel Bıyıklı
 • Taner Akalın
 • Fezal Özdemir
Turk J Dermatol 2009; 3: 1-4
Kronik İdiopatik Ürtiker Patogenezinde Serum Dehidroepiandrosteron Sülfatın Rolü
 • Filiz Canpolat
 • Bengü Çevirgen Cemil
 • Fatma Eskioğlu
Turk J Dermatol 2009; 3: 5-8

Derleme

Hidradenitis Süpürativa
 • Müzeyyen Gönül
 • Ülker Gül
Turk J Dermatol 2009; 3: 9-12

Olgu Sunumu

Mibelli'nin Hiperkeratotik Porokeratozu: Nadir Görülen Bir Varyant
 • Berna Aksoy
 • Hüseyin Üstün
 • Mahi Balcı
 • Hasan Mete Aksoy
Turk J Dermatol 2009; 3: 13-15
İntralezyonel Kortikosteroid Tedavisine İyi Yanıt Veren Melkersson-Rosenthal Sendromu; Olgu Sunumu
 • Engin Şenel
 • A. Tülin Güleç
Turk J Dermatol 2009; 3: 16-18
Sağlıklı İki Çocukta Herpes Zoster
 • İbrahim Kökçam
 • Nursel Dilek
Turk J Dermatol 2009; 3: 19-21
Vitiligo ve Psoriazis Birlikteliği: Dört Olgu Sunumu ve Literatürün Gözden Geçirilmesi
 • Asena Çiğdem Doğramaci
 • Didem Didar Balcı
 • Ebru Çelik
Turk J Dermatol 2009; 3: 22-24

Çeşitli

Tanınız Nedir?
 • Filiz Canpolat
 • Hatice Akpınar
 • Fatma Eskioğlu
 • Demet Yılmazer
 • Çiğdem Güler
Turk J Dermatol 2009; 3: 25-26