Cilt 5, Sayı 4

Aralık 2011
(1) Orijinal Araştırma, (1) Derleme, (3) Olgu Sunumu, (4) Çeşitli

Çeşitli

2011 Yazar Dizini
Turk J Dermatol 2011; 5: 0-0
2011 Konu Dizini
Turk J Dermatol 2011; 5: 0-0
2011 Hakem Dizini
Turk J Dermatol 2011; 5: 0-0
Taniniz nedir?
 • Tufan Egeli
 • Ahmet Ayhan Inanli
 • Aydin Aslan
Turk J Dermatol 2011; 5: 110-111 DOI: 10.5152/tdd.2011.25

Orijinal Araştırma

Lökositoklastik Vaskülit: 60 Hastanın Geriye Dönük Analizi
 • Emine Buket Şahin
 • Aslı Hapa
 • Gonca Elçin
 • Ayşen Karaduman
 • Sibel Ersoy Evans
 • Gül Erkin
 • Nilgün Atakan
 • Tülin Akan
Turk J Dermatol 2011; 5: 85-91 DOI: 10.5152/tdd.2011.20

Derleme

Kutanöz Graft-Versus-Host Hastalığı
 • Emine Çölgeçen
 • Ayten Ferahbaş
Turk J Dermatol 2011; 5: 92-100 DOI: 10.5152/tdd.2011.21

Olgu Sunumu

Leiyomyomatozis Kutis
 • Aslı Ürkmez
 • İlgen Ertam
 • Işıl Kılınç Karaarslan
 • Alican Kazandı
 • Can Ceylan
Turk J Dermatol 2011; 5: 101-103 DOI: 10.5152/tdd.2011.22
Generalize Erüptif Siringom
 • Aysun Şikar Aktürk
 • Burcu Öztürk
 • Tuba Öztürk
 • Dilek Bayramgürler
Turk J Dermatol 2011; 5: 104-106 DOI: 10.5152/tdd.2011.23
Pigmente Trikoblastom
 • Can Baykal
 • K. Didem Yazganoğlu
 • Nesimi Büyükbabani
 • Esma Erbudak
Turk J Dermatol 2011; 5: 107-109 DOI: 10.5152/tdd.2011.24