Cilt 6, Sayı 1

Mart 2012
(2) Orijinal Araştırma, (3) Olgu Sunumu

Orijinal Araştırma

Polimorf Işık Erüpsiyonlu Hastalarda Desensitizasyon Fototerapisinin Etkinliğinin Geriye Dönük Değerlendirilmesi
 • Duygu Gülseren
 • Gonca Elçin
 • AyŞen Karaduman
 • AslI Hapa
 • Sibel Ersoy Evans
 • Gül Erkin
 • Nilgün Atakan
 • Tülin Akan
Turk J Dermatol 2012; 6: 1-6 DOI: 10.5152/tdd.2012.01
Orta Şiddette Akne Vulgaris Tedavisinde Aralıklı Düşük Doz İzotretinoin Tedavisi
 • Belçin Izol
 • Emel Bülbül Başkan
 • Zübeyde Başar
 • Şükran Tunalı
 • Hayriye Sarıcaoğlu
Turk J Dermatol 2012; 6: 7-12 DOI: 10.5152/tdd.2012.02

Olgu Sunumu

Sorafenib İlişkili Üç Farklı Deri Toksisitesi: Olgu Sunumu
 • Meral Günaldı
 • Berna Bozkurt Duman
 • Vehbi Erçolak
 • Çiğdem Usul Afşar
 • İ. Oğuz Kara
 • Berksoy Şahin
Turk J Dermatol 2012; 6: 17-20 DOI: 10.5152/tdd.2012.04
Yüzde Bazal Hücreli Karsinomayi Taklit Eden Bir Siringokistadenoma Papilliferum Olgusu
 • Engin Sezer
 • Emel Erkek
 • Sedef Şahin
Turk J Dermatol 2012; 6: 21-23 DOI: 10.5152/tdd.2012.05
Erişkin Yaşa Kadar Devam Eden Tinea Kapitis Favosa Olgusu
 • Serap Güneş Bilgili
 • Ömer Çalka
 • Ayşe Serap Karadağ
 • Necmettin Akdeniz
Turk J Dermatol 2012; 6: 24-26 DOI: 10.5152/tdd.2012.06