Cilt 6, Sayı 3

Eylül 2012
(1) Ana Konu, (1) Orijinal Araştırma, (1) Derleme, (5) Olgu Sunumu, (1) Editöre Mektup, (1) Uzman Görüşü, (1) Dermatoloji Eğitimi, (7) Gündem

Ana Konu

Sarkoidoz
 • Nilgün Solak Tekin
Turk J Dermatol 2012; 6: 80-86 DOI: 10.5152/tdd.2012.18

Orijinal Araştırma

Eritema Nodozum Epidemiyolojisi: Beş Yıllık Retrospektif Çalışma
 • Arife Öz
 • Kenan Aydoğan
 • Şaduman Balaban Adım
 • Belçin İzol
 • Hayriye Sarıcaoğlu
 • Emel Bülbül Başkan
 • Şükran Tunalı
Turk J Dermatol 2012; 6: 87-90 DOI: 10.5152/tdd.2012.19

Derleme

Pemfigusun Güncel Tedavisi ve Yönetimi
 • Soner Uzun
Turk J Dermatol 2012; 6: 91-101 DOI: 10.5152/tdd.2012.20

Olgu Sunumu

Sistemik Lupus Eritematozuslu Bir Olguda Eritema Multiforme Benzeri Deri Lezyonları
 • Aslı Günaydın
 • Işıl Kılınç Karaarslan
 • İlgen Ertam
 • Hacer Karadadaş
 • Bengü Gerçeker Türk
 • Gülşen Kandiloğlu
 • İdil Ünal
Turk J Dermatol 2012; 6: 102-105 DOI: 10.5152/tdd.2012.21
Elektrotermal Yüzük Yanığı
 • Yakup Çil
 • Hamza Yıldız
 • Özlem Karabudak Abuaf
Turk J Dermatol 2012; 6: 106-107 DOI: 10.5152/tdd.2012.22
Ailesel Konfluent Retiküle Papillomatozis: İki Erkek Kardeş
 • Aslı Feride Kaptanoğlu
 • Cem Comunoğlu
 • Kaya Süer
Turk J Dermatol 2012; 6: 108-110 DOI: 10.5152/tdd.2012.23
Bir Sıcak Ayak Sendromu Olgusu
 • Mutlu Çayırlı
 • Sinem Budak
Turk J Dermatol 2012; 6: 111-113 DOI: 10.5152/tdd.2012.24
Mikozis Fungoides Tedavisi Sırasında Ortaya Çıkan Skabies: Dermatoskopik Tanı
 • Caner Aykol
 • İnci Mevlitoğlu
 • Hüseyin Tol
 • Yeliz Uçar Tavlı
Turk J Dermatol 2012; 6: 114-116 DOI: 10.5152/tdd.2012.25

Editöre Mektup

Menopoz Dönemi Dışındaki Kadınlardaki Telogen Alopeside Serum Ferritin, Vit B12 ve Folat Düzeyleri
 • Perihan Öztürk
 • Arzu Ataseven
 • Ergül Kurutaş
Turk J Dermatol 2012; 6: 117-118 DOI: 10.5152/tdd.2012.26

Uzman Görüşü

Psoriazis Sistemik Bir Hastalık mıdır?
 • Nilgün Atakan
 • Sibel Doğan
Turk J Dermatol 2012; 6: 119-122 DOI: 10.5152/tdd.2012.27

Dermatoloji Eğitimi

Avrupa'da Dermatoveneroloji Eğitimi
 • Ekin Savk
Turk J Dermatol 2012; 6: 123-126 DOI: 10.5152/tdd.2012.28

Gündem

Türk Dermatoloji Yeterlik Sınavı 2012- Dermatolojide Yeterlik Sınavı
 • Göksun Karaman
Turk J Dermatol 2012; 6: 127-128
Literatür Seçmeleri
 • Ilgen Ertam
Turk J Dermatol 2012; 6: 129-130
Yeni Kitaplar
 • Ilgen Ertam
Turk J Dermatol 2012; 6: 131-131
Anilarda Dermatoloji
 • Aysel Gürler
Turk J Dermatol 2012; 6: 132-133
Sanatta Dermatoloji
 • Içten Önaldi
Turk J Dermatol 2012; 6: 134-135
Kaybettiklerimiz
 • Erkan Alpsoy
 • Ertan Yilmaz
Turk J Dermatol 2012; 6: 136-136
Etkinlikler ve Izlenimler
 • Kiymet Baz
Turk J Dermatol 2012; 6: 137-137