Cilt 6, Sayı 4

Aralık 2012
(1) Editörden, (1) Ana Konu, (3) Orijinal Araştırma, (2) Derleme, (1) Olgu Sunumu, (1) Editöre Mektup, (6) Çeşitli

Editörden

Editörden
 • A. Sebnem Özkan
Turk J Dermatol 2012; 6: 0-0

Ana Konu

Akne
 • Emel Güngör
Turk J Dermatol 2012; 6: 138-149 DOI: 10.5152/tdd.2012.31

Orijinal Araştırma

Deri Hastalıklarında Tamamlayıcı ve Alternatif Tıbbi Yöntem Kullanımı ve Hastalar Üzerindeki Olumlu ve Olumsuz Etkileri
 • Gülşen Tükenmez Demirci
 • İlknur Altunay
 • Aslı Küçükünal
 • Eda Mertoğlu
 • Sezgi Sarıkaya
 • Güldehan Atış
 • Bilge Ateş
Turk J Dermatol 2012; 6: 150-154 DOI: 10.5152/tdd.2012.32
Türkiye'nin Üç İlinde İklim Elemanları ve Pitriyazis Rozea Sıklıkları
 • Kemal Özyurt
 • Emine Çölgeçen
 • Perihan Öztürk
 • Halit Baykan
Turk J Dermatol 2012; 6: 155-157 DOI: 10.5152/tdd.2012.33
Pitriyazis Likenoides Tedavisinde Dar-Band UVB
 • Evren Odyakmaz Demirsoy
 • Dilek Bayramgürler
 • Ufuk Güleç
 • Aysun Sikar Aktürk
Turk J Dermatol 2012; 6: 158-161 DOI: 10.5152/tdd.2012.34

Derleme

Hedgehog
 • Oktay Avcı
Turk J Dermatol 2012; 6: 162-167 DOI: 10.5152/tdd.2012.35
Epidermal Büyüme Faktör Reseptör İnhibitörleri ve Dermatolojik Yan Etkiler
 • Arzu Kılıç
Turk J Dermatol 2012; 6: 168-174 DOI: 10.5152/tdd.2012.36

Olgu Sunumu

Asiklovir Tedavisine Dramatik Yanıt Veren Hailey-Hailey Olgusu
 • İjlal Erturan
 • Ali Murat Ceyhan
 • Gonca Meriç
 • Vahide Baysal Akkaya
Turk J Dermatol 2012; 6: 175-177 DOI: 10.5152/tdd.2012.37

Editöre Mektup

Setrizine Yanit Veren Bir Eozinofilik Selülit Olgusu
 • Işıl Deniz Oguz
 • Pelin Hızlı
 • Müzeyyen Gönül
 • Ülker Gül
 • Özge Han
Turk J Dermatol 2012; 6: 178-179 DOI: 10.5152/tdd.2012.38

Çeşitli

Türk Dermatoloji Yeterlik Sinavi 2012
Turk J Dermatol 2012; 6: 180-180
Literatür Seçmeleri
 • Ilgen Ertam
Turk J Dermatol 2012; 6: 181-182
Yeni Kitaplar
 • Ilgen Ertam
Turk J Dermatol 2012; 6: 183-183
Anilarda Dermatoloji
 • A. Sebnem Benlioglu Özkan
Turk J Dermatol 2012; 6: 184-186
Sanatta Dermatoloji
 • Aysin Köktürk
Turk J Dermatol 2012; 6: 187-193
Etkinlikler ve Izlenimler
 • Kiymet Baz
Turk J Dermatol 2012; 6: 194-194