Cilt 7, Sayı 1

Mart 2013
(1) Editörden, (1) Ana Konu, (4) Orijinal Araştırma, (1) Derleme, (3) Olgu Sunumu, (1) Uzman Görüşü, (7) Çeşitli

Editörden

Editörden
 • A. Sebnem Özkan
Turk J Dermatol 2013; 7: 0-0

Ana Konu

Tinea Kapitis
 • Özlem Dicle
 • Birgül Özkesici
Turk J Dermatol 2013; 7: 1-8

Orijinal Araştırma

Renal Transplantasyon Yapılan Hastalarda Görülen Deri Bulguları
 • Demet Kartal
 • Nazan Şengün
 • Serap Utaş
Turk J Dermatol 2013; 7: 9-12 DOI: 10.4274/tdd.1391
Çocukluk Çağı Psoriasis Hastalarının Klinik ve Demografik Özelliklerinin Retrospektif Olarak Değerlendirilmesi
 • Ayşe Serap Karadağ
 • Serap Güneş Bilgili
 • Ömer Çalka
 • Yuhanize Taş Demircan
Turk J Dermatol 2013; 7: 13-17 DOI: 10.4274/tdd.1349
Atopik Dermatitin Baş-Boyun Tutulumunda Malassezia Mantarı ve Ev Tozu Akarlarının Rolü
 • Gökhan Okan
 • Güzin Özarmağan
Turk J Dermatol 2013; 7: 18-22 DOI: 10.4274/tdd.994
Psoriasis ve Kontakt Duyarlılık
 • Deniz Arlı
 • Rebiay Kıran
 • Evren Odyakmaz Demirsoy
 • Aysun Şikar Aktürk
 • Dilek Bayramgürler
 • Nilgün Bilen
Turk J Dermatol 2013; 7: 23-27 DOI: 10.4274/tdd.1353

Derleme

Dermatolojide Aile Yaşam Kalitesi ve Aile Etki Ölçekleri
 • Enver Turan
 • Mehmet Salih Gürel
Turk J Dermatol 2013; 7: 28-31 DOI: 10.4274/tdd.970

Olgu Sunumu

Erişkin Bir Hastada Rekürren Aftöz Stomatitin Nadir Bir Nedeni ve Gözden Kaçan Bir Antite: PFAPA Sendromu
 • Ali Murat Ceyhan
 • İclal Erturan
 • Gonca Meriç
 • Giray Aynalı
 • Yunus Ugan
 • Mehmet Şahin
Turk J Dermatol 2013; 7: 32-34 DOI: 10.5152/tdd.1039
Dowling-Degos Hastalığı: Bir Olgu
 • Ersin Aydın
 • Özlem Karabudak Abuaf
 • Bilal Doğan
 • Zafer Küçükodacı
Turk J Dermatol 2013; 7: 35-37 DOI: 10.5152/tdd.973
Epidermolizis Bülloza Tanısıyla İzlenen Olguda Kronik Böbrek Yetmezliği
 • Özkan Ulutaş
 • Hülya Taşkapan
 • Funda Sarı
 • Mustafa Şenol
Turk J Dermatol 2013; 7: 38-40 DOI: 10.4274/tdd.1008

Uzman Görüşü

Behçet Hastalığı: Etyopatogenezde Güncel Bilgiler
 • Erkan Alpsoy
Turk J Dermatol 2013; 7: 41-45

Çeşitli

Dermatolojide Yeterlik Sınavı
 • Rebiay Kiran
Turk J Dermatol 2013; 7: 46-48
Literatür Seçmeleri
 • Ilgen Ertam
Turk J Dermatol 2013; 7: 48-50
Yeni Yayinlar
 • Ilgen Ertam
Turk J Dermatol 2013; 7: 51-51
Prof. Dr. Türkan Saylan; Oglu ve Ögrencisinin Gözünden
 • Çinar Örge
Turk J Dermatol 2013; 7: 52-56
Ani Belgeleriyle Prof. Dr. Türkan Saylan
 • Can Baykal
Turk J Dermatol 2013; 7: 55-56
Sanatta Dermatoloji
 • Can Ceylan
Turk J Dermatol 2013; 7: 57-59
Etkinlikler ve Izlenimler
 • Ertan Yilmaz
Turk J Dermatol 2013; 7: 60-60