Cilt 7, Sayı 2

Haziran 2013
(1) Editörden, (1) Ana Konu, (3) Orijinal Araştırma, (1) Derleme, (2) Olgu Sunumu, (2) Editöre Mektup, (1) Uzman Görüşü, (7) Çeşitli

Editörden

Editörden
 • A. Sebnem Özkan
Turk J Dermatol 2013; 7: 0-0

Ana Konu

Ülser Tedavisinde Yara Örtüleri
 • Ümit Türsen
Turk J Dermatol 2013; 7: 61-71

Orijinal Araştırma

Karaciğer Transplantasyonu Hastalarında Deri Bulgularının Transplantasyon Süresi ile İlişkisi
 • İlgen Ertam
 • Sibel Alper
 • İdil Ünal
 • Derya Aytimur
 • Zeki Karasu
 • Aycan Özden Sezgin
Turk J Dermatol 2013; 7: 72-75 DOI: 10.4274/tdd.1400
Psoriazisli Hastaların Klinik ve Sosyodemografik Özelliklerinin Değerlendirilmesi
 • Hakan Turan
 • Ersoy Acer
 • Cihangir Aliağaoğlu
 • Esma Uslu
 • Hülya Albayrak
 • Mustafa Özşahin
Turk J Dermatol 2013; 7: 76-80 DOI: 10.4274/tdd.1478
Dermatoloji Kliniğinde Görülen Çocukluk Dönemi Psoriyazis Hastalarının Klinik ve Epidemiyolojik Özellikleri
 • Emine Elvan Taşgın
 • Göknur Kalkan
 • Hatice Meral Ekşioğlu
 • Güler Vahaboğlu
Turk J Dermatol 2013; 7: 81-86 DOI: 10.4274/tdd.1433

Derleme

Vitamin E ve Deri
 • Mutlu Çayırlı
 • Gürol Açıkgöz
Turk J Dermatol 2013; 7: 87-90 DOI: 10.4274/tdd.1332

Olgu Sunumu

Orfun İndüklediği Büllöz Pemfigoid Olgusu
 • Atıl Avcı
 • Deniz Avcı
 • Abdullah Turasan
 • Salih Levent Çınar
Turk J Dermatol 2013; 7: 91-93 DOI: 10.4274/tdd.1325
Lupus Miliaris Disseminatus Faciei: Bir Olgu Sunumu
 • Emel Bülbül Başkan
 • Ayşegül Turan
 • Hakan Turan
 • Şaduman Balaban Adım
 • Hayriye Sarıcaoğlu
Turk J Dermatol 2013; 7: 94-96 DOI: 10.4274/tdd.1301

Editöre Mektup

Jeneralize Tinea İnkognito Olgusu
 • Memet Ersan Bilgili
 • Gülhan Gürel
 • Zeynep Nurhan Saraçoğlu
 • İlham Sabuncu
Turk J Dermatol 2013; 7: 97-99 DOI: 10.4274/tdd.1293
Allopürinolün İndüklediği Dress Sendromu Olgusu
 • İjlal Erturan
 • Pınar Yüksel Başak
Turk J Dermatol 2013; 7: 100-102 DOI: 10.4274/tdd.1294

Uzman Görüşü

Saç Hastalıkları Tanı ve Tedavisinde Yenilikler
 • Güneş Gür
Turk J Dermatol 2013; 7: 103-106

Çeşitli

Dermatolojide Yeterlik Sınavı
 • Rebiay Kiran
Turk J Dermatol 2013; 7: 107-108
Literatür Seçmeleri
 • Ilgen Ertam
Turk J Dermatol 2013; 7: 109-110
Yeni Yayinlar
 • Ilgen Ertam
Turk J Dermatol 2013; 7: 111-111
Babam Prof. Dr. Lutfullah Aksungur
 • Varol Lütfü Aksungur
Turk J Dermatol 2013; 7: 112-115
Minyatür Sanatinda Dermatoloji
 • Figen Gürsoy
Turk J Dermatol 2013; 7: 116-118
Etkinlikler ve Izlenimler
 • Kiymet Baz
Turk J Dermatol 2013; 7: 119-120
Kurum Ziyaretlerine Haziriz
Turk J Dermatol 2013; 7: 121-121