Cilt 7, Sayı 3

Eylül 2013
(1) Ana Konu, (4) Orijinal Araştırma, (1) Derleme, (3) Olgu Sunumu, (2) Editöre Mektup, (6) Çeşitli

Ana Konu

Nadir Görülen Dejeneratif Elastik Doku Hastalıkları
 • Emel Öztürk Durmaz
Turk J Dermatol 2013; 7: 121-129

Orijinal Araştırma

Akne Vulgaris Tedavisi İçin İsotretinoin Alan Hastalarda Laboratuvar Parametrelerinin Değerlendirilmesi
 • Arzu Ataseven
 • Perihan Öztürk
 • Nursel Dilek
Turk J Dermatol 2013; 7: 130-132 DOI: 10.4274/tdd.1523
King Abdulaziz Üniversitesi Hastanesi'ne Başvuran Hastalar Arasında 'Mikozis Fungoides'in Morfolojik Paterni
 • Shagufta Tahir Mufti
Turk J Dermatol 2013; 7: 133-141 DOI: 10.4274/tdd.1563
Pitriyazis Rozea'da Human Herpes Virus-6 ve Human Herpes Virus -7
 • Kıymet Baz
 • Gönül Aslan
 • Ayşegül Usta Güney
 • Seda Tezcan
 • Ayça Cordan Yazıcı
 • Bahar Taşdelen
 • Güliz İkizoğlu
 • Gürol Emekdaş
Turk J Dermatol 2013; 7: 142-144 DOI: 10.4274/tdd.1611
Postherpetik Nevraljide Amitriptilin ile Pregabalinin Karşılaştırılması: Bir Randomize Klinik Çalışma
 • Arun Achar
 • Samiran Bisai
 • Rabindranath Biswas
 • Mrinal Besra
 • Tapobrata Guharay
 • Tarapada Ghosh
Turk J Dermatol 2013; 7: 145-149 DOI: 10.4274/tdd.1115

Derleme

Pemfigusta Konvansiyonel Olmayan Tedavi Yaklaşımları
 • Mutlu Çayırlı
 • Gürol Açıkgöz
 • Ercan Arca
Turk J Dermatol 2013; 7: 150-154 DOI: 10.4274/tdd.1584

Olgu Sunumu

Ramsay Hunt Sendromlu Bir Çocuk Olgu
 • Arzu Karataş
 • Özgül Mustu Koryürek
 • Nermin Boyraz
 • H.Meral Ekşioğlu
Turk J Dermatol 2013; 7: 155-157 DOI: 10.4274/tdd.1563
Oral Mukozada Kronik Travma Sonrası Oluşan Lenfanjiom: Olgu Sunumu
 • Seval Doğruk Kaçar
 • Pınar Özuğuz
 • Şahin Ulu
 • Şemsettin Karaca
 • Çiğdem Tokyol
Turk J Dermatol 2013; 7: 158-160 DOI: 10.4274/tdd.1147
Yaygın Eozinofilik Anjiolenfoid Hiperplazi
 • Belkız Uyar
 • Serap Karaarslan
Turk J Dermatol 2013; 7: 161-163 DOI: 10.4274/tdd.1362

Editöre Mektup

Pederus Dermatiti: Batman Bölgesinden Sporadik Bir Olgu
 • Enver Turan
 • Yavuz Yeşilova
 • Derya Uçmak
 • Nurdan Yurt
 • Yeliz Başaran Karakoca
Turk J Dermatol 2013; 7: 164-165 DOI: 10.4274/tdd.1326
Nadir Görülen Bir Fotodermatoz: Hidroa Vaksiniforme
 • Ali Murat Ceyhan
 • Gonca Meriç
 • İjlal Erturan
Turk J Dermatol 2013; 7: 166-167 DOI: 10.4274/tdd.1376

Çeşitli

Dermatolojide Yeterlik Sınavı
 • Rebiay Kiran
Turk J Dermatol 2013; 7: 168-169
Literatür Seçmeleri
 • Ilgen Ertam
Turk J Dermatol 2013; 7: 170-171
Yeni Yayinlar
 • Ilgen Ertam
Turk J Dermatol 2013; 7: 172-172
Anilarda Dermatoloji
 • Atilla Varol
 • Günseli Öztürk
Turk J Dermatol 2013; 7: 173-175
Sanatta Dermatoloji
 • Kiymet Baz
Turk J Dermatol 2013; 7: 176-177
Etkinlikler ve Izlenimler
 • Kiymet Baz
Turk J Dermatol 2013; 7: 178-178