Cilt 1, Sayı 1

Mart 2007
(3) Derleme, (3) Olgu Sunumu, (2) Editöre Mektup

Olgu Sunumu

Radyoterapiye Yanit Veren Bir Primer Kütanöz CD30+ Anaplastik Büyük Hücreli Lenfoma Olgusu
 • Meltem Türkmen
 • Ilgen Ertam
 • Gülsen Kandiloglu
 • Sibel Alper
Turk J Dermatol 2007; 1: 21-23
Dermoskopik Tani Için Tuzak Olgu Özelliginde Olan Bir Pigmente Bazal Hücreli Karsinoma Olgusu
 • Isil Kilinç Karaarslan
 • Meltem Türkmen
 • Figen Yazkan
 • Taner Akalin
 • Fezal Özdemir
Turk J Dermatol 2007; 1: 24-26
Çiçek Asisi Skari Üzerinde Gelisen Bir Sarkoidoz Olgusu
 • Nezih Karaca
 • Ilgen Ertam
 • Isil Kilinç Karaarslan
 • Ali Can Kazandi
 • Tugrul Dereli
Turk J Dermatol 2007; 1: 27-28

Editöre Mektup

Türkiye Kaynakli Uluslararasi Bilimsel Yayinlara Bakis
 • Deniz Seçkin
Turk J Dermatol 2007; 1: 29-30
Türk Dermatoloji Dernegi: Dünden Bugüne
 • Mehmet Ali Gürer
Turk J Dermatol 2007; 1: 31-32