Cilt 8, Sayı 1

Mart 2014
(1) Ana Konu, (4) Özgün Araştırma, (2) Derleme, (4) Olgu Sunumu, (2) Editöre Mektup, (1) Uzman Görüşü, (6) Çeşitli

Kapak

Kapak Sayfası


Ana Konu

Primer Psikokütan Hastalıklar
 • Serap Kocabey Uzun
 • Ijlal Erturan
Turk J Dermatol 2014; 8: 1-6

Özgün Araştırma

Türkiye’de Dermatologların Günlük Pratiklerinde Teledermatoloji Kullanımı
 • Hamza Yıldız
 • Özlem Karabudak Abuaf
 • Memet Ersan Bilgili
Turk J Dermatol 2014; 8: 7-11 DOI: DOI: 10.4274/tdd.1526
Pigmente Vulvar Lezyonların Dermoskopi Özelliklerinin İncelenmesi
 • Selma Emre
 • Gülsen Akoglu
 • Ahmet Metin
 • Aysegül Çinkaya
 • Nuran Süngü
 • Serpil Aydogmus
 • Akin Sivaslioglu
Turk J Dermatol 2014; 8: 12-18 DOI: DOI: 10.4274/tdd.1751
Birinci Sınıf ve Son Sınıf Tıp Öğrencileri Arasında Güneş ve Deri Hakkındaki Bilgi Düzeyi ve Davranışlarının Değerlendirilmesi
 • Pinar Özuguz
 • Seval Dogruk Kaçar
 • Fatma Tuncez Akyürek
 • Hanife Üzel
Turk J Dermatol 2014; 8: 19-22 DOI: DOI: 10.4274/tdd.1826
Psoriasis: Kırsal Bölge Dermatoloji Kliniğinden Sosyodemografik ve Klinik Veriler
 • Gülsen Akoglu
Turk J Dermatol 2014; 8: 23-28 DOI: DOI: 10.4274/tdd.1648

Derleme

Dermatolojik Hastalıklarda Diyetin Rolü
 • Ahu Yorulmaz
 • Fatma Arzu Kiliç
Turk J Dermatol 2014; 8: 29-34 DOI: DOI: 10.4274/tdd.1927
Yeni Tanımlanmış Bir T Hücre Alt Tipi: Th22 ve Cilt Hastalıkları
 • Fatma Pelin Cengiz
Turk J Dermatol 2014; 8: 35-38 DOI: DOI: 10.4274/tdd.1928

Olgu Sunumu

Yüzün Multipl Milier Osteoma Kutisi: Bir Olgu
 • Selma Emre
 • Gülsen Akoglu
 • Sibel Orhun Yavuz
 • Gözde Kurtoglu
 • Ahmet Metin
Turk J Dermatol 2014; 8: 39-41 DOI: DOI: 10.4274/tdd.1538
Anhidrozisli Konjenital Ağrıya Duyarsızlık Sendromu: Bir Olgu Sunumu
 • Hakan Turan
 • Fahri Halit Beşir
 • Esma Uslu
 • Feyza Başar
 • Emrah Gün
 • Yavuz Geçer
Turk J Dermatol 2014; 8: 42-44 DOI: 10.4274/tdd.1528
Erişkin Dönem Başlangıçlı İnflamatuar Lineer Verrüköz Epidermal Nevüs (ILVEN): Olgu Sunumu
 • Mahizer Yaldız
 • Nurcan Metin
 • Bahar Sevimli Dikicier
 • Mustafa Teoman Erdem
 • Zeynep Kahyaoğlu
Turk J Dermatol 2014; 8: 45-47 DOI: 10.4274/tdd.1593
Telenjiektazia Makülaris Eruptiva Perstans Olgusu
 • Emine Çölgeçen
 • Aylin Okur
 • Nilsen Yıldırım Erdoğan
 • Kemal Özyurt
Turk J Dermatol 2014; 8: 48-50 DOI: 10.4274/tdd.1361

Editöre Mektup

Dissemine Jüvenil Ksantogranuloma: Bir Olgu Sunumu
 • Gülşen Akoğlu
 • Hanife Özer
 • İbrahim İbiloğlu
Turk J Dermatol 2014; 8: 51-52 DOI: 10.4274/tdd.1786
Jeneralize Tinea Korporis: İki Olgu Sunumu
 • Enver Turan
 • Yavuz Yeşilova
 • Hacer Altın Sürücü
 • Osman Tanrıkulu
 • Naime Eroğlu
Turk J Dermatol 2014; 8: 53-55 DOI: 10.4274/tdd.1854

Uzman Görüşü

Uzmanlık Eğitiminde Akademik Danışmanlık
 • Mustafa Kemal Alimoğlu
 • Erkan Alpsoy
Turk J Dermatol 2014; 8: 56-61

Çeşitli

Türk Dermatoloji Yeterlik Sınavı
 • Rebiay Kıran
Turk J Dermatol 2014; 8: 62-63
Literatür Seçmeleri
 • İlgen Ertam
Turk J Dermatol 2014; 8: 64-64
Nanotechnology in Dermatology
 • İlgen Ertam
Turk J Dermatol 2014; 8: 66-66
Anılarda Dermatoloji
 • Dermatology in Memories
Turk J Dermatol 2014; 8: 67-68
Sanatta Dermatoloji
 • İlknur Özen Paksoy
Turk J Dermatol 2014; 8: 69-71
Etkinlikler ve İzlenimler
 • Güneş Gür Aksoy
Turk J Dermatol 2014; 8: 72-73