Cilt 8, Sayı 2

Haziran 2014
(1) Ana Konu, (4) Özgün Araştırma, (2) Derleme, (4) Olgu Sunumu, (2) Editöre Mektup, (1) Uzman Görüşü, (4) Çeşitli

Kapak

Kapak Sayfası


Ana Konu

Selülite Güncel Bir Yaklaşım
 • Gürol Açıkgöz
 • Serbay Gürel
Turk J Dermatol 2014; 8: 74-78

Özgün Araştırma

Kadın Behçet Hastalarında Cinsel Fonksiyonların Değerlendirilmesi
 • İjlal Erturan
 • İnci Meltem Atay
 • Taylan Oksay
 • Vedat Ali Yürekli
 • Arif Demirdaş
 • Ali Murat Ceyhan
 • Oya Oylum Argun
 • Ahmet Güzel
Turk J Dermatol 2014; 8: 79-83 DOI: DOI: 10.4274/tdd.1895
Tokat Devlet Hastanesine 2007-2011 Yılları Arasında Başvuran Deri Kanseri Olguları
 • Yalçın Baş
 • Göknur Kalkan
 • Günseli Şefika Pancar
 • Havva Yıldız Seçkin
 • Ahmet Müslehiddinoğlu
Turk J Dermatol 2014; 8: 84-87 DOI: DOI: 10.4274/tdd.1794
Deri ve Zührevi Hastalıkları Uzmanlık Öğrencilerinin Görüşleri: Uzmanlık Eğitiminde Sorunlar ve Çözüm Önerileri
 • Fatma Pelin Cengiz
 • Funda Kemeriz
 • Nazan Emiroğlu
 • Mustafa Caner Meydan
Turk J Dermatol 2014; 8: 88-94 DOI: DOI: 10.4274/tdd.1908
Geriatrik Hastalarda Dermatolojik Sorunların Analizi
 • Yalçin Bas
 • Göknur Kalkan
 • Havva Yildiz Seçkin
 • Zennure Takci
 • Safak Sahin
 • Ayse Kevser Demir
Turk J Dermatol 2014; 8: 95-100 DOI: DOI: 10.4274/tdd.1905

Derleme

Hepatit Virüsü Enfeksiyonlarına (Hepatit B ve Hepatit C) Bağlı Alopesi
 • Somsri Wiwanitkit
 • Viroj Wiwanitkit
Turk J Dermatol 2014; 8: 101-103 DOI: DOI: 10.4274/tdd.1519
Biyobenzerler: Biyolojik Tedavilerde Yeni Bir Boyut
 • Başak Yalçın
 • Nilgün Atakan
 • Nihal Kundakçı
 • Ferda Artüz
Turk J Dermatol 2014; 8: 104-107 DOI: DOI: 10.4274/tdd.2140

Olgu Sunumu

UVB Tedavisi Alan Erişkin Psoriazis Hastasında Gelişen Liken Striatus
 • Pınar Özuğuz
 • Merve Demir
 • Şeval Doğruk Kaçar
 • Çiğdem Tokyol
 • Şemsettin Karaca
Turk J Dermatol 2014; 8: 108-110 DOI: DOI: 10.4274/tdd.1595
Anjiyoödem Kliniğiyle Ortaya Çıkan Vena Kava Superior Sendromlu İki Olgu: Olgu sunumu
 • Bahar Sevimli Dikicier
 • Nurcan Metin
 • Berna Kılıç
 • Mustafa Teoman Erdem
Turk J Dermatol 2014; 8: 111-113 DOI: DOI: 10.4274/tdd.1574
Ektodermal Displazi Deri Frajilite Sendromu
 • Ayça Alan Atalay
 • Özlem Fatoş Karabudak Abuaf
Turk J Dermatol 2014; 8: 114-117 DOI: DOI: 10.4274/tdd.1338
Kıl Folikül Nevusu: Olgu Sunumu
 • İnci Mevlitoğlu
 • Munise Daye
 • Mehmet Ünal
 • Hatice Toy
Turk J Dermatol 2014; 8: 118-120 DOI: DOI: 10.4274/tdd.1686

Editöre Mektup

Atipik Dermatofibroma Benzeri Dermoskopik Bulgular Gösteren Bir Melanoma Olgusu
 • Pınar Başak
 • Rainer Hofmann Wellenhof
Turk J Dermatol 2014; 8: 121-122 DOI: DOI: 10.4274/tdd.1879
Takrolimusla Tedavi Edilen Bir Liken Aureus Olgusu
 • Nazan Emiroğlu
 • Fatma Pelin Cengiz
 • Funda Kemeriz
Turk J Dermatol 2014; 8: 123-124 DOI: DOI: 10.4274/tdd.1918

Uzman Görüşü

El Ekzemalarında Tedavi
 • Meltem Önder
Turk J Dermatol 2014; 8: 125-128

Çeşitli

Türk Dermatoloji Yeterlik Sınavı
 • Rebiay Kıran
Turk J Dermatol 2014; 8: 129-130
Literatür Seçmeleri
 • İlgen Ertam
Turk J Dermatol 2014; 8: 131-133
Yeni Yayınlar
 • Ilgen Ertam
Turk J Dermatol 2014; 8: 134-134
Etkinlikler ve İzlenimler
 • Ekin Şavk
Turk J Dermatol 2014; 8: 135-136