Cilt 12, Sayı 4

Aralık 2018
(1) Editörden, (4) Özgün Araştırma, (1) Derleme, (3) Olgu Sunumu, (2) Yeni Yayınlar, (3) Diğer

Kapak

Kapak Sayfası


Editörden

Editörden
 • Soner Uzun
Turk J Dermatol 2018; 12: 0-0

Özgün Araştırma

Kronik İdiyopatik Ürtiker ve Büllöz Pemfigoidli Hastalarda Omalizumab Tedavisinin Koagülasyon Parametrelerine ve Total İmmünoglobulin E Düzeylerine Etkisi
 • Pınar İncel Uysal
 • Yıldız Hayran
 • Neslihan Akdoğan
 • Ayşe Öktem
 • Ahmet Atılan
 • Güneş Gür Aksoy
 • Başak Yalçın
Turk J Dermatol 2018; 12: 159-166 DOI: 10.4274/tdd.3668
Melazma Tedavisinde %4 Kojik Asit ile %5 Metimazol Krem Kullanımının Karşılaştırılması
 • Satya Wydya Yenny
Turk J Dermatol 2018; 12: 167-171 DOI: 10.4274/tdd.3640
Kronik Spontan Ürtikerde T Regülatuvar Hücre Düzeyi ve D Vitamini Düzeyi İlişkisinin Değerlendirilmesi
 • Işıl Bulur
 • Hilal Kaya Erdoğan
 • Semra Yiğitaslan
 • Olga Meltem Akay
 • Zeynep Nurhan Saraçoğlu
Turk J Dermatol 2018; 12: 172-176 DOI: 10.4274/tdd.3720
Türkiye’den Primer Sikatrisli Alopesilerin Klinik Değerlendirmesi: 97 Olgunun Geriye Dönük Analizi
 • Birgül Özkesici Kurt
 • Yeşim Şenol
 • Özlem Dicle
Turk J Dermatol 2018; 12: 177-182 DOI: 10.4274/tdd.3679

Derleme

Propionibacterium acnes’in Mikrobiyoloji Dünyasındaki Yeri ve Önemi
 • Meryem Güvenir
 • Aslı Kaptanoğlu
 • Kaya Süer
Turk J Dermatol 2018; 12: 183-186 DOI: 10.4274/tdd.3480

Olgu Sunumu

Toksik Epidermal Nekrolizli Olgunun Yoğun Bakım Yönetimi
 • Tamer Kuzucuoğlu
 • Hülya Yiğit Özay
Turk J Dermatol 2018; 12: 187-190 DOI: 10.4274/tdd.2338
Bleopunktur Yöntemi ile Başarılı Bir Şekilde Tedavi Edilen Dirençli Periungual Siğil Olgusu
 • Başak Yalçın
 • Betül Yıldırım
 • Ferda Artüz
Turk J Dermatol 2018; 12: 191-193 DOI: 10.4274/tdd.2453
Mikozis Fungoidesli Bir Çocuk Hastada Sonradan Gelişen Pitriyazis Likenoides
 • Can Baykal
 • Zeynep Yılmaz
 • Kurtuluş Didem Yazganoğlu
 • Nesimi Büyükbabani
Turk J Dermatol 2018; 12: 194-197 DOI: 10.4274/tdd.3087

Yeni Yayınlar

Fototerapi Tedavi Kılavuzu
Turk J Dermatol 2018; 12: 198-198
Akne ve Rozase Tanı ve Tedavi
Turk J Dermatol 2018; 12: 199-199

Diğer

2018 Hakem Dizini
Turk J Dermatol 2018; 12: 0-0
2018 Yazar Dizini
Turk J Dermatol 2018; 12: 0-0
2018 Konu Dizini
Turk J Dermatol 2018; 12: 0-0