Cilt 12, Sayı 3

Eylül 2018
(1) Sürekli Eğitim, (3) Özgün Araştırma, (2) Yeni Yayınlar, (2) Olgu Sunumu, (1) Editörden

Kapak

Kapak Sayfası


Editörden

Editörden
 • Soner Uzun
Turk J Dermatol 2018; 12: 0-0

Sürekli Eğitim

Tedaviyi Belirlemede Tanısal Yaklaşımların Rolü
 • Ali Haydar Eskiocak
 • Murat Durdu
Turk J Dermatol 2018; 12: 120-128 DOI: 10.4274/tdd.3728

Özgün Araştırma

Türkiye’de Dermatoloji Alanında Yapılan Yayınların Beş Yıllık Değerlendirmesi
 • Andaç Salman
Turk J Dermatol 2018; 12: 129-134 DOI: 10.4274/tdd.3557
Malign Melanomlu Hastalarda Serum Amiloid A ve Lipoprotein İlişkili Fosfolipaz A2 Düzeyleri: Klinik Değerlendirme ve Evre ile Korelasyon
 • Yavuz Kayaş
 • Ferhan Sağın
 • Yasemin Akçay
 • Gizem Kocabaş Yenipazar
 • Elif Azarsız
 • Eser Sözmen
 • Fezal Özdemir
 • Işıl Karaarslan
Turk J Dermatol 2018; 12: 135-142 DOI: 10.4274/tdd.3643
Alopesi Areatalı Hastalarda El Dermoskopu Kullanarak Tedaviye Yanıtın Değerlendirilmesi
 • Özlem Karadağ Köse
 • A. Tülin Güleç
Turk J Dermatol 2018; 12: 143-148 DOI: 10.4274/tdd.3624

Olgu Sunumu

Orf Hastalığına Sekonder Gelişen Eritema Multiforme: On Olgu
 • Hamza Aktaş
 • Derya Uçmak
 • Zeynep Meltem Akkurt
 • Şahinan Karlı
Turk J Dermatol 2018; 12: 149-153 DOI: 10.4274/tdd.2107
Hemorajik Ülserasyon ve Sweet Benzeri Lezyonlarla Seyreden Lösemi Kutis: Olgu Sunumu
 • Ezgi Özkur
 • Ayşe Esra Koku Aksu
 • Tuğba Falay
 • Mehmet Salih Gürel
 • Cem Leblebici
Turk J Dermatol 2018; 12: 154-156 DOI: 10.4274/tdd.2391