Cilt 12, Sayı 2

Haziran 2018
(1) Derleme, (4) Özgün Araştırma, (3) Olgu Sunumu, (1) Etkinlikler ve Izlenimler, (2) Yeni Yayınlar, (1) Editörden

Kapak

Kapak Sayfası


Editörden

EDİTÖRDEN
 • Soner Uzun
Turk J Dermatol 2018; 12: 0-0

Derleme

Dermatoloji ve Dermatopatolojide Sosyal Medya Araçlarının Kullanımı: Yeni Nesil Mesleki İletişim ve Eğitim Yöntemi
 • Pembe Oltulu
 • Sıdıka Fındık
 • İlkay Özer
Turk J Dermatol 2018; 12: 80-84 DOI: 10.4274/tdd.3279

Özgün Araştırma

Anüler Elastolitik Dev Hücreli Granülom Hastalarının Klinikopatolojik Özellikleri
 • Hilal Kaya Erdoğan
 • Deniz Arık
 • Ersoy Acer
 • Evrim Yılmaz
 • Zeynep Nurhan Saraçoğlu
Turk J Dermatol 2018; 12: 85-89 DOI: 10.4274/tdd.3409
Eritemotelenjiektatik ve Papülopüstüler Rozasea Tedavisinde Q-Anahtarlı Potassium Titanyl Phosphate Lazer ve Uzun Atımlı Neodymium-Doped Yttrium Aluminum Garnet Lazerin Etkinliği ve Güvenilirliğinin Karşılaştırması
 • Pelin Üstüner
 • Ali Balevi
 • Mustafa Özdemir
Turk J Dermatol 2018; 12: 90-95 DOI: 10.4274/tdd.3535
Birinci Basamak Sağlık Kuruluşlarına Başvuran Yetişkinlerin Güneşin Zararlı Etkileri ve Korunma Yolları Konusunda Bilgi, Tutum ve Davranışları
 • Elçin Balcı
 • Hasan Durmuş
 • Ebru Ergün Arslantaş
 • İskender Gün
Turk J Dermatol 2018; 12: 96-99 DOI: 10.4274/tdd.3605
Vitiligo ve Fibromiyalji Sendromu Arasında Muhtemel Bir Bağlantı Olabilir mi?
 • Ayhan Aşkın
 • Ayten Özkan
 • Seciye Eda Bıyıklı
 • Aliye Tosun
Turk J Dermatol 2018; 12: 100-106 DOI: 10.4274/tdd.3611

Olgu Sunumu

Non-Hodgkin Lenfoma ile İlişkili Egzama ve Prurigo Nodülaris: Bir Olgu Sunumu
 • Mehdi Iskandarli
 • İlgen Ertam
 • Banu Yaman
Turk J Dermatol 2018; 12: 107-109 DOI: 10.4274/tdd.1877
Hipopigmente Mikozis Fungoides: Olgu Sunumu
 • Gökçe Işıl Kurmuş
 • Havva Özge Keseroğlu
 • Müzeyyen Gönül
 • Nesrin Gürçay
 • Murat Alper
Turk J Dermatol 2018; 12: 110-112 DOI: 10.4274/tdd.2389
Nekrotik Ülserlerle Seyreden Yaygın Eritema Nodozum Leprozum Reaksiyonu: Olgu Sunumu
 • Hatice Uce Özkol
 • Ömer Çalka
 • İrfan Bayram
Turk J Dermatol 2018; 12: 113-115 DOI: 10.4274/tdd.2325

Etkinlikler ve Izlenimler

3. Dermatoloji Beceri Okulu Deneyimleri
 • Ceren Memiş İrican
Turk J Dermatol 2018; 12: 116-117