Cilt 11, Sayı 4

Aralık 2017
(1) Sürekli Eğitim, (5) Özgün Araştırma, (1) Derleme, (2) Olgu Sunumu, (1) Dermatolojik İnciler, (3) Diğer, (1) Editörden, (2) Yeni Yayınlar

Kapak

Kapak Sayfası


Editörden

Editörden
 • Soner Uzun
Turk J Dermatol 2017; 11: 0-0

Sürekli Eğitim

Erişkin Dermatoloji Hastalarının Aşılanması
 • Sevtap Velipaşaoğlu
 • Özlem Dicle
Turk J Dermatol 2017; 11: 149-157 DOI: 10.4274/tdd.3542

Özgün Araştırma

El Egzamasında Yama ve İğne Testleri: Altmış Yedi Olguluk Seri Sonuçları
 • Bilge Fettahlıoğlu Karaman
 • Suhan Günaştı Topal
 • Varol Lütfü Aksungur
Turk J Dermatol 2017; 11: 158-161 DOI: 10.4274/tdd.2944
Psoriasisli Hastalarda Odyovestibüler Bulguların Değerlendirilmesi
 • İsmail Cem Temel
 • Aslı Bilgiç Temel
 • Erkan Alpsoy
 • Ertan Yılmaz
 • Ayşe Akman Karakaş
 • Selen Bozkurt
 • Bülent Veli Ağırdır
Turk J Dermatol 2017; 11: 162-167 DOI: 10.4274/tdd.3307
Psoriasis ve Metabolik Sendrom İlişkisinde Nörotrofinlerin Rolünün Değerlendirilmesi
 • Işıl Bulur
 • Hilal Kaya Erdoğan
 • Evrim Çiftçi
 • Funda Canaz
 • Semra Yiğitaslan
 • Pınar Yıldız
 • Zeynep Nurhan Saraçoğlu
 • Muzaffer Bilgin
Turk J Dermatol 2017; 11: 168-173 DOI: 10.4274/tdd.3320
Tinea Pedis Tedavisinde Topikal %1 Butenafin ve Topikal %1 Siklopiroks Olaminin Etkinlik, Güvenilirliğinin Karşılaştırılması ve Bu Tedavilerin Yaşam Kalitesi Üzerine Etkilerinin Değerlendirilmesi: Randomize Tek Kör Bir Çalışma
 • Asude Kara Polat
 • Aslı Akın Belli
 • Emine Tuğba Alataş
 • Gürsoy Doğan
Turk J Dermatol 2017; 11: 174-178 DOI: 10.4274/tdd.3324
Hasta ve Gözlemci Skar Değerlendirme Ölçeği’nin Türk Toplumu için Yanık Hastalarında Geçerlik ve Güvenirliğinin Değerlendirilmesi
 • Ayşe Kabuk
 • Ebru Erek Kazan
 • Cem Aydoğan
Turk J Dermatol 2017; 11: 179-183 DOI: 10.4274/tdd.3400

Derleme

Malign Melanom Oluşum ve İlerleme Sürecinde Gözlenen Bazı Moleküler Değişimler
 • İrem Doğan Turaçlı
Turk J Dermatol 2017; 11: 184-188 DOI: 10.4274/tdd.3000

Olgu Sunumu

Foto Dağılım Gösteren Yaygın Granüloma Annülare Olgusu
 • Ayşegül Polat
 • Gülbahar Saraç
Turk J Dermatol 2017; 11: 189-191 DOI: 10.4274/tdd.2057
Brezilya Gezisi Sonrası Dermatobia Hominis’in Neden Olduğu Subkutanöz Miyaz Olgusu
 • Fatma Kamer Varıcı Balcı
 • Saniye Ataman
 • Erkan Güler
 • Mehmet Karakuş
 • Ayşegül Ünver Yolasığmaz
 • Seray Töz
 • Nevin Turgay
 • Yusuf Özbel
Turk J Dermatol 2017; 11: 192-195 DOI: 10.4274/tdd.2178

Dermatolojik İnciler

Skabies ve Dermoskopi: Tanı Artık Daha Kolay!
 • Mehmet Ali Koyuncu
 • Adem Özdemir
 • Soner Uzun
Turk J Dermatol 2017; 11: 196-197

Diğer

2017 Hakem Dizini
Turk J Dermatol 2017; 11: 0-0
2017 Yazar Dizini
Turk J Dermatol 2017; 11: 0-0
2017 Konu Dizini
Turk J Dermatol 2017; 11: 0-0