Cilt 10, Sayı 4

Aralık 2016
(1) Editörden, (1) Sürekli Eğitim, (3) Özgün Araştırma, (1) Olgu Sunumu, (1) Dermatolojik İnciler, (1) Etkinlikler ve Izlenimler, (1) Dermatoloji Tarihi, (2) Yeni Yayınlar, (3) Diğer

Kapak

Kapak Sayfası


Editörden

Editörden
 • Soner Uzun
Turk J Dermatol 2016; 10: 0-0

Sürekli Eğitim

İlerlemiş Melanomada Kullanılan Güncel Tedavi Yöntemleri
 • Hilayda Karakök Güngör
 • Bengü Nisa Akay
Turk J Dermatol 2016; 10: 137-144 DOI: 10.4274/tdd.3103

Özgün Araştırma

Eozinofilik Dermatozlarin Sitolojik Bulgulari: 88 Hastanin Retrospektif Analizi
 • Murat Durdu
Turk J Dermatol 2016; 10: 145-151 DOI: 10.4274/tdd.3044
Oral Liken Planusun Tedavisinde Pimekrolimusun Etkinligi
 • Mehmet Kamil Mülayim
 • Perihan Öztürk
 • Soner Uzun
Turk J Dermatol 2016; 10: 152-156 DOI: 10.4274/tdd.3071
Kronik Ürtikerli Hastalarda Lateks Hipersensitivitesinin Rolü
 • Murat Durdu
 • Deniz Seçkin
Turk J Dermatol 2016; 10: 157-160 DOI: 10.4274/tdd.3120

Olgu Sunumu

Unilateral Laterotorasik Ekzantem Olgusu
 • Seda Atay
 • Havva Kaya Akis
 • Bengü Çevirgen Cemil
 • Müzeyyen Gönül
Turk J Dermatol 2016; 10: 161-163 DOI: 10.4274/tdd.2114

Dermatolojik İnciler

Dermatoskopide Kirilan ve Kivrilan Saçlar
 • Murat Durdu
Turk J Dermatol 2016; 10: 164-164

Dermatoloji Tarihi

Cemal Gezen Mektuplari ve Kendi Kaleminden Otobiyografisi
 • Adem Köslü
Turk J Dermatol 2016; 10: 167-169

Yeni Yayınlar

Textbook of Aging Skin
 • Tamer Irfan Kaya
Turk J Dermatol 2016; 10: 170-170
Pruritus
 • Tamer Irfan Kaya
Turk J Dermatol 2016; 10: 171-171

Diğer

2016 Hakem Dizini
Turk J Dermatol 2016; 10: 0-0
2016 Yazar Dizini
Turk J Dermatol 2016; 10: 0-0
2016 Konu Dizini
Turk J Dermatol 2016; 10: 0-0