Editöre Mektup

Veziküler Pitriyazis Rosea: Oral Eritromisine Yanıt Veren Bir Olgu

  • Muhterem Polat
  • Güneş Gür
  • Emine Tamer
  • Hüseyin Üstün
  • Nuran Allı

Turk J Dermatol 2008;2(4):133-134