Olgu Sunumu

Setuksimab Tedavisine Bağlı Akneiform Erüpsiyon: Bir Olgu Sunumu

10.5152/tdd.2011.06

  • Özer Arıcan
  • Neşe Önver

Turk J Dermatol 2011;5(1):29-32

Setuksimab, epidermal büyüme faktör reseptörü (EGFR)'ne karşı geliştirilen yeni bir şimerik antikordur. Metastatik kolorektal karsinom dâhil çok sayıda kansere karşı etkin olduğu gösterilmiştir.

EGFR inhibitörleri en sık akneiform erüpsiyon olmak üzere deri ve mukozal alanda pek çok yan etkiye neden olmaktadır. Akneiform erüpsiyon genellikle tedavinin ilk iki haftasında aniden ortaya çıkar. Lezyonların dağılımı akne vulgarise benzemektedir. Hastalarda kaşıntı da olabilir. Sıklığı ve erüpsiyonun şiddeti EGFR inhibitör tedavisinin artan doz ve tedavi süresi ile ilişkili görünmektedir. Burada, setuksimaba bağlı ciddi akneiform erüpsiyon gelişen, çok sayıda akciğer ve karaciğer metastazı olan kolorektal kanserli 50 yaşında bir kadın hasta bildirilmektedir. (Turk J Dermatol 2011; 5: 29-32)

Anahtar Kelimeler: Setuksimab, akneiform erüpsiyon, yan etki, tedavi