Olgu Sunumu

Seboreik Bölgelere Lokalize Multipl Trikoepitelyoma

  • Gülsüm Gençoğlan
  • Işıl Kılınç Karaarslan
  • Tuğrul Dereli
  • Günseli Öztürk

Turk J Dermatol 2008;2(1):28-30

Multipl trikoepitelyoma, nispeten nadir görülen ancak tam olarak sıklığı bilinmeyen, kalıtsal, benin bir hastalıktır. Yavaş büyüyen lezyonlar sıklıkla simetrik olarak nazolabial sulkus, alın, burun ve üst dudağa yerleşir. Daha az sıklıkla boyun, saçlı deri ve gövde üst kısmında da görülebilirler. Burada alışılmışın dışında yaygın dağılım gösteren, büyük lezyonları olan ve aile öyküsü bulunmayan, saçlı deri, frontal bölge, iç kantuslar, glabella, nazolabial sulkuslar ve interskapuler bölgelere yerleşmiş, multipl trikoepitelyoması olan 23 yaşında bir erkek hasta sunulmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Multipl trikoepitelyoma, seboreik bölgeler