Orijinal Araştırma

Renal Transplantasyon Yapılan Hastalarda Görülen Deri Bulguları

10.4274/tdd.1391

  • Demet Kartal
  • Nazan Şengün
  • Serap Utaş

Turk J Dermatol 2013;7(1):9-12

Amaç:

Bu çalışmada Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde renal transplantasyon yapılan hastalarda gözlenen deri bulgularının saptanması amaçlanmıştır.

Yöntemler

Çalışmaya Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji hastanesi renal transplantasyon polikliniğinde takip edilmekte olan hastalar dahil edildi. Rutin kontrolleri sırasında dermatolojik açıdan değerlendirildi. Hastaların yaş, cins, transplantasyon tarihi, transplantasyonun kimden yapıldığı, kullandığı ilaçlar, özgeçmişindeki dermatolojik hastalıklar ve muayene esnasındaki dermatolojik bulguları kaydedildi. Gerekli görülen lezyonlardan biyopsi alındı.

Bulgular

Çalışmaya 25’i bayan (%26.6), 69’u erkek (%73.4) toplam 94 hasta alındı. Hastaların yaş ortalaması 36±10 yıl idi. En sık deri bulgusu kullanılan ilaçlara bağlı gelişen akne (n=20) (%21.3) idi. Enfeksiyöz hastalıklardan en sık verrü (n=17) gözlendi. Verrü dışındaki viral hastalıklardan zona zoster (n=3), yüzeysel mantar enfeksiyonlarından onikomikoz (n=5), tinea versikolor (n=2), tinea pedis (n=2), bakteriyel deri hastalıklarından follikülit (n=2), paronişi (n=1), premalin lezyonlardan aktinik keilit, bowenoid papülozis mevcuttu. Bunlar dışında stria (n=3), kserozis (n=2), kornu kutaneum, cafe au lait, sebase hiperplazi ve seboreik dermatit, skin tag, hipertrikoz, unguis incarinatus, kalsinozis gözlenen diğer deri bulguları arasında yer almaktaydı. Hastaların hiçbirinde malin deri lezyonu saptanmadı.

Sonuç:

Renal transplantasyon yapılan hastalarda uzun süreli kullanılan farklı immünsupresif ilaçlar nedeniyle oldukça çeşitli deri lezyonları gelişmektedir.

Anahtar Kelimeler: Renal transplantasyon, deri