Olgu Sunumu

Primer Lenfödem Zemininde Gelişen Lenfanjiosarkom Olgusu

  • Rebiay Kıran
  • Kamile Demirci
  • Binnaz Sarper
  • Cengiz Erçin
  • Dilek Bayramgürler

Turk J Dermatol 2008;2(1):24-27

Primer ve sekonder olarak görülebilen lenfödem; kronik doku ödemiyle sonuçlanan lenf drenajı bozukluğu ile oluşur

Primer lenfödemin herediter ve herediter olmayan tipleri; herediter tipinin erken ve geç başlangıçlı olmak üzere iki alt tipi bulunmaktadır. Kronik lenfödemde görülen en önemli komplikasyon lenfanjiosarkom gelişimidir. Lenfanjiosarkom genellikle meme kanseri tedavisi için yapılan mastektomi ve radyoterapiden sonra oluşan sekonder lenfödem zemininde gelişir ve bacakta nadiren görülür. Burada bacağındaki geç başlangıçlı herediter primer lenfödemin üzerinde lenfanjiosarkom gelişen 41 yaşında bir erkek olgu bildirilmektedir. Ayrıca hastamızın kızında da geç başlangıçlı primer lenfödem tespit edilmiştir. Olgu bacakta lenfanjiosarkom nadir görüldüğü için sunulmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Primer lenfödem, lenfanjiosarkom