Olgu Sunumu

Pimekrolimus Krem Kullanımı Sırasında Kaposinin Variselliform Erüpsiyonu Gelişen Atopik Dermatitli Bir Olgu

  • Filiz Canpolat
  • Hatice Akpınar
  • Fatma Eskioğlu

Turk J Dermatol 2010;4(1):22-24

Kaposinin variselliform erüpsiyonu daha önceden var olan bir deri hastalığı zemininde gelişen, sıklıkla herpes simpleks virüs tip 1 ve 2, daha az olmak üzere Coxsackie A-16 ve vaksinya virüsünün neden olduğu yaygın bir viral enfeksiyondur. Sıklıkla atopik dermatite eşlik eder.

Topikal immunomodulatör olan pimekrolimusun atopik dermatit tedavisinde etkili olduğu kanıtlanmıştır. Bildirilen yan etkileri nadirdir ancak kullanımına bağlı kutanöz enfeksiyon gelişmesi, potansiyel komplikasyonudur. Kaposinin variselliform erüpsiyonu, pimekrolimus ile tedavi edilen atopik dermatitli hastalarda görülen en önemli problemdir. Bu topikal immunomodulatörün etkisi tam olarak bilinmese de hastalar herpes simpleks virüs enfeksiyonu açısından bilgilendirilmeli ve enfeksiyonun yayılmasını önlemek amacıyla ilacın kullanımı kesilmelidir. Bu yazıda, atopik dermatitli, pimekrolimus kullanımı sırasında Kaposinin variselliform erüpsiyonu gelişen bir çocuk olgu nadir görülmesi nedeniyle sunulmaktadır. (Turk J Dermatol 2010; 4: 22-4)

Anahtar Kelimeler: Kaposinin variselliform erüpsiyonu, atopik dermatit, pimekrolimus