Özgün Araştırma

Pediatrik Yaş Grubunda Saç ve Saçlı Deri Hastalıklarının Değerlendirilmesi

10.4274/tdd.1971

  • Seval Doğruk Kaçar
  • Pınar Özuğuz
  • Şemsettin Karaca

Gönderim Tarihi: 09.11.2013 Kabul Tarihi: 29.01.2014 Turk J Dermatol 2014;8(3):147-150

Amaç:

Çocuklarda saç ve saçlı deri hastalıkları geniş bir yelpazede incelenir. Başlangıç yaşı ve klinik paternlerine göre ayırıcı tanıda farklı hastalıklar düşünülür. Bu çalışmada pediatrik dermatoloji (PD) polikliniğine başvuran saç-saçlı deri hastalıklarının sıklığını ve başlıca klinik özelliklerini retrospektif olarak değerlendirmeyi amaçladık.

Yöntem:

2011 Eylül-2013 Ağustos tarihleri arasında Afyon Kocatepe Üniversitesi Hastanesi PD polikliniğine başvuran 18 yaş altı 2641 hastanın dosyası taranarak saç-saçlı deri hastalığı olan 159 hasta değerlendirmeye alındı. Hastaların demografik ve klinik bilgileri kaydedilerek uygun analizler yapıldı.

Bulgular:

Hastaların (90 kız ve 69 erkek) yaş ortalaması 9,92±5,28 (2 ay-17 yıl) idi. Tüm yaş grupları arasında en sık görülen hastalıklar seboreik dermatit, alopesi areata, tinea kapitis, telojen effluviyum ve psoriasis idi (sırasıyla, %26,4, %19,5, %13,2, %11,9 ve %11,9). Saç dökülmesi tüm hastaların %47,8'sinde mevcuttu. Saç dökülmesi analizinde saç çekme testi ve trikoskopi en sık kullanılan yöntemler iken, biyopsi en nadir kullanılan yöntemdi (%72,3, %40,9 ve %5,0).

Sonuç:

Saç dökülmesi kozmetik kaygılar nedeniyle her yaşta önemlidir. Pediatrik yaş grubunda en sık non-sikatrisyel akkiz alopesiler görülür.

Anahtar Kelimeler: Alopesi, epidemiyoloji, pediatrik dermatoloji, saç hastaliklari, saçli deri hastaliklari, tani yöntemleri