Olgu Sunumu

Obezitenin Eşlik Ettiği Konflüan ve Retiküle Papillomatozisli Üç Olgu

10.4274/tdd.1684

  • Düriye Deniz Demirseren
  • Selma Emre
  • Gülşen Akoğlu
  • Fadime Kılınç
  • Sibel Orhun Yavuz
  • Ahmet Metin

Gönderim Tarihi: 05.05.2013 Kabul Tarihi: 10.05.2013 Turk J Dermatol 2014;8(3):166-169

Konflüan ve retiküle papillomatöz (KRP); nadir görülen, sıklıkla intermammarian alanda başlayıp abdominal bölgeye ilerleyebilen, kırmızımsı-kahverengi retiküler paternde makül, plaklar ve yamalarla karakterize bir hastalıktır. Etyopatogenezi ile ilgili pek çok teori olmakla birlikte, sebebi henüz tam açık değildir. Bu bildiride, benzer klinik özelliklere sahip 20'li yaşlarda, obez ve doksisiklin tedavisi ile başarılı şekilde tedavi edilen üç kadın olgu sunulmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Konflüan ve retiküle papillomatozis, obezite, Gougerot-Carteaud\r\nsendromu, obezite, etiyoloji, genç