Özgün Araştırma

Üniversite Öğrencilerinin Dövme ve “Piercing” Konusunda Bilgi, Tutum ve Davranışları

10.4274/tdd.1863

 • Yeşim Şenol
 • Yusuf Kenan Çetinoğlu
 • Ayşe Çakıl
 • Burcu Arı
 • Saniye Başak
 • Nazlı Murat
 • Ebru Turgut
 • Utku Çağlayan
 • Büşra Bilim
 • Gizem Açıkgöz
 • Nesrin Erkek
 • Ayşe Akman Karakaş

Gönderim Tarihi: 25.12.2013 Kabul Tarihi: 26.12.2013 Turk J Dermatol 2014;8(3):141-146

Amaç:

Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde beş yıl önce özel çalışma modüllerinin uygulanmasına başlanmıştır. “Dövme ve “piercing” gibi deri süsleme sanatları” özel çalışma modülünde, deriyle ilgili temel kavramların öğrenilmesi, bilimsel sunu hazırlanması, deri süslemeleri ile ilgili bilgilenme, toplumu bilgilendirici broşür hazırlaması amaçlanmıştır.

Yöntem:

Açılan özel çalışma modülüne 2008-2009 eğitim öğretim yılında dört öğrenci, 2009-2010 eğitim öğretim yılında ise yedi öğrenci başvurmuştur. Öğrenciler bu konu hakkındaki bilgi gereksinimini ortaya çıkarmak için Tıp Fakültesi, Güzel Sanatlar Fakültesi ve Eğitim Fakültesi öğrencilerine “dövme” ve “piercing” ile ilgili anket formu uygulanmıştır. Anket formu ile ortaya çıkan gereksinimler doğrultusunda sunum yapılmış ve hazırlanan broşürleri öğrencilere dağıtılmıştır.

Bulgular:

Toplam öğrenciler arasında “dövme ya da piercing” sıklığı %12,3 olarak bulunmuştur (%47,6'sı (n=10) sadece dövme, %42,9'u (n=9) sadece “piercing” ve %9,6'sı (n=2) her ikisi). Tıp Fakültesi öğrencilerinin %6,3, Eğitim Fakültesi öğrencilerinin %10,5'i, Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencilerinin %25,5'i “dövme ya da piercing”inin bulunduğunu belirtmiştir. Tıp Fakültesi öğrencileri diğer fakülte öğrencilerine göre “piercing” ve “dövme” ile ilgili bilgilere daha çok doğru yanıt vermiştir. “Piercing” ya da “dövme” yaptırmaktan en fazla oranda hoşlananlar ise Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencileridir. Yine bu öğrencilerin bu uygulamaları en fazla oranda yaptırdıkları saptanmıştır. Uygulama yaptıranların işlem sonrası komplikasyonlar ile ilgili bilgi seviyelerinin yeterli düzeyde olmadığı görülmektedir.

Sonuç:

Çalışmamız deri süsleme sanatı ile ilgili bilgilendirilme çalışmalarının yapılması gerekliliğini vurgulamaktadır.

Anahtar Kelimeler: Dövme, “piercing”, üniversite, ögrenci, tutum, davranis