Olgu Sunumu

Mukokutanöz Pigmentasyonun Nadir Bir Nedeni: Laugier Hunziker Sendromu

10.5152/tdd.2011.17

  • Ali Murat Ceyhan
  • Gonca Meriç
  • Vahide Baysal Akaya

Turk J Dermatol 2011;5(3):75-78

Laugier Hunziker sendromu (LHS) dudak ve oral mukoz membranlarda melanositik pigmente maküller ve sıklıkla eşlik eden longitudinal melanonişi ile karakterize oldukça nadir görülen edinsel bir pigmentasyon bozukluğudur.

Tamamen benin bir seyir gösteren LHS altta yatan sistemik anormallikler ile ilişkili değildir ve malin dönüşüm göstermemektedir. Fakat mukokutanöz pigmentasyonla seyreden ve detaylı araştırma, takip ve tedavi gerektirebilen diğer hastalıklarla ayırıcı tanısı oldukça önemlidir. LHS oldukça nadir görülmektedir ve bilgilerimize göre, şimdiye kadar literatürde yaklaşık 100 olgu rapor edilmiştir. Pubmed ve internet ortamında ulaşılabilen Türk Dermatoloji dergileri tarandığında ise ülkemizden bildirilen sadece yedi olguya rastlanılmıştır. Burada dil, dudak, bukkal mukoza, gingiva ve el içi ayak tabanında hiperpigmente maküler lezyonlarla LHS tanısı alan 54 yaşında kadın hasta sunulmuştur. (Turk J Dermatol 2011; 5: 75-8)

Anahtar Kelimeler: Laugier Hunziker sendromu, mukokutanöz pigmentasyon