Derleme

Mikozis Fungoides

  • Nahide Onsun

Turk J Dermatol 2008;2(1):14-20

Mikozis fungoides, kütanöz T hücreli lenfomaların en sık rastlanan tipidir. Yaklaşık iki yüz yıl önce Alibert tarafından tanımlanmıştır. Ancak halen etiyolojisi bilinmemektedir. Alibert?in tanımladığı klasik mikozis fungoides bugün artık bu klasik görünümün dışında karşımıza farklı biçimlerde çıkabilmekte ve taklitçi özelliği ile şaşırtabilmektedir. Bu makalede güncel bilgiler ışığında mikozis fungoidesin klinik, histopatolojik özellikleri, evreleri ve sıra dışı görünümleri gözden geçirilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Mikozis fungoides, klinik tipler, histopatoloji, evreleme