Orijinal Araştırma

Melanom Otomatik Teşhisi İçin Dermoskopik Görüntülerden Bir Görüntü İşleme Sistemi Geliştirilmesi: Ön Çalışma

  • Murat Borlu
  • M. Emin Yüksel

Turk J Dermatol 2008;2(4):111-115

Amaç:

Dermoskopik görüntülerin analizini gerçekleştirerek melanom tipi deri kanserlerinin teşhisinde hekime karar desteği sağlayacak bir tıbbi otomatik görüntü işleme sisteminin tasarlanması ve gerçekleştirilmesi için gerekli görüntüleme ve değerlendirme aşamalarının oluşturulması.

Yöntemler:

Sayısal imge işleme yöntemleri yardımıyla pigmente lezyonun görsel nitelikleri ölçülebilir sayısal verilere dönüştürülmekte ve bu verilere dayanılarak melanom teşhisine yönelik sınıflandırma yapılmaktadır.

Bulgular:

Kullanılan sistemle pigmente lezyon üzerinde bölütleme, imge histogram ve eşikleme işlemi, dış bükey zarf yöntemi ve renk öbeklenme, nicelendirme ve dağılım inceleme işlemleri ile lezyon asimetri, kenar ve renk özellikleri incelenmiş ve sayısal değerler elde edilmiştir.

Sonuç:

Geliştirilmekte olan sistem hekimin karar verme sürecini hızlandırmaktadır. Buna ek olarak, tanının daha öznel verilere dayandırılmasına olanak sağlamaktadır.

Anahtar Kelimeler: Imge isleme, dermoskopik görüntüleme, deri kanserleri, melanom