Olgu Sunumu

Liken Planus Pemfigoidesin Klinik, Histolojik ve İmmünoflöresan Özellikleri: İki Olgu Sunumu

  • Suhan Günaştı
  • İlhan Tuncer
  • Bermal Hasbay
  • Yaşargül Denli
  • Soner Uzun

Turk J Dermatol 2010;4(1):25-28

Liken planus pemfigoides (LPP) nadir görülen, akkiz, otoimmün büllöz bir hastalıktır. Klinik, histolojik ve immünolojik olarak liken planus ve büllöz pemfigoidin karışımı olarak karşımıza çıkar. Nedeni belli olmamakla birlikte ilaçlar, fototerapi, enfeksiyon ve malinite ile ilişkilendirilmiştir. Yalnız oral lezyonlar, oral ve kutanöz lezyonlar veya sadece kutanöz lezyonlarla seyredebilen değişik klinik varyantlara sahiptir. Biz nadir görülen liken planus pemfigoidesli iki olguyu tipik histolojik ve immünoflöresan özellikleriyle sunuyoruz.

Elli beş yaşında, erkek olgumuzda tipik liken planus lezyonlarıyla beraber yaygın bül ve erozyonlar mevcuttu; sistemik steroid tedavisine kısa sürede yanıt verdi. On altı yaşındaki kadın olgumuzda bül ve erozyonlar belirgin değildi ve topikal tedavilerle lezyonlar kısa sürede iyileşti. LPP vezikülo-eroziv oral-mukozal ve kutanöz hastalıkların ayırıcı tanısında göz önünde bulundurulmalıdır. (Turk J Dermatol 2010; 4: 25-8)

Anahtar Kelimeler: Liken planus pemfigoides, immünoflöresan, büllöz hastalik