Olgu Sunumu

Konflüan ve Retiküle Papillomatöz: Doksisikline Yanıt Veren Bir Olgu Sunumu

  • Muhterem Polat
  • Ferda Artüz
  • Sezer Kulaçoğlu
  • Nurdan Lenk
  • Nuran Allı

Turk J Dermatol 2008;2(1):21-23

Konflüan ve retiküle papillomatoz (KRP) nedeni bilinmeyen nadir bir hastalık olup sıklıkla genç kadınları etkiler.

Döküntü; konflüan, düz, kahverengi papüllerden oluşup esas olarak göğüs arası ve interskapüler bölgede ortaya çıkarak göğüs ve karın bölgesine yayılır. Papüllerin çevreye doğru yayılması ile pigmente ağsı bir patern oluşur. KRP?nin patofizyolojisi kesin olarak bilinmediğinden; antifungal ajanlar, salisilik asit, retinoidler, kalsipotriol, selenyum sülfit gibi çok çeşitli tedavi seçenekleri denenmiştir. Ancak bu tedavilerle alınan yanıt tatmin edici değildir. Yakın zamanda çeşitli antibiyotiklerin kullanıldığı olgular bildirilmiştir. Burada KRP tanısı alan ve doksisikline iyi yanıt alınan 23 yaşında bir kadın hasta sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Konflüan ve retiküle papillomatoz, tedavi, doksisiklin