Olgu Sunumu

İnatçı Bacak Ülseri Olan Bir Hastada Gecikmiş Tanı: Werner Sendromu

10.5152/tdd.2010.18

  • Ali Murat Ceyhan
  • Didem Mullaaziz
  • Mehmet Yıldıım
  • Mahmut Yener
  • Vahide Baysal Akkaya

Turk J Dermatol 2010;4(4):101-106

Werner sendromu (WS) skleroderma benzeri deri değişiklikleri, alopesi, bacak ülserleri, kısa boy, katarakt, erken ateroskleroz, osteoporoz, hipogonadizm, diyabetes mellitus ve malinitelere yatkınlıkla karakterize otozomal resesif kalıtım gösteren ve oldukça nadir görülen erken yaşlanma sendromudur.

Tipik olarak hayatın üçüncü veya dördüncü dekatında tanınabilmektedir. WS'li hastalar genellikle aterosklerotik komplikasyonlar ve malin tümörler nedeni ile 40-50'li yaşlarda kaybedilmektedir. Bundan dolayı, WS'nin erken tanısı, önemli mortalite ve morbidite nedenleri olan malin tümörler, ateroskleroz, diyabet veya osteoporozun erken evrede tespit edilmesi için ve genetik danışmanlık açısından büyük önem taşımaktadır. Bu makalede, sol ayak bileği arka yüzünde inatçı ülser yakınması ile polikliniğimize başvuran, geç tanı almış 51 yaşındaki WS'li bir erkek olgu sunduk. (Turk J Dermatol 2010; 4: 101-6)

Anahtar Kelimeler: Werner sendromu, bacak ülseri, gecikmis tani