Olgu Sunumu

İki Hastada Gül Ağacına Bağlı Eritema Multiforme Benzeri Reaksiyon

  • Eylem Ceren
  • İlknur Kıvanç Altunay
  • Adem Köşlü

Turk J Dermatol 2008;2(4):125-128

Ağaç ve ağaçların kereste tozları follikülit, kontakt ürtiker, irritan ve alerjik kontakt dermatit gibi değişik deri reaksiyonları oluşturabilirler.

Ayrıca eritema multiforme (EM) benzeri deri ve astma, alerjik rinit gibi solunumsal reaksiyonlar da bildirilmiştir. Deri reaksiyonları tipik olarak ağacın kendisi ya da tozuna maruz kalan yüz, boyun ve kollarda, çoğunlukla marangozlarda mesleki dermatit olarak ortaya çıkar. Gül ağacı (rosewood) en sık kontakt dermatit yapan ağaç türlerinden biridir.

Tropikal bir ağaç türü olup ülkemizde yetişmemekte, daha çok mobilya ve müzik aletlerinin yapımında kullanılmak üzere yurt dışından getirtilmektedir. Literatürde gül ağacına karşı gelişen EM benzeri alerjik reaksiyon 1976'da dört ve 1988'de bir vakada bildirilmiştir. Burada, ülkemizde ilk kez, gül ağacıyla çalışan iki marangozda, sistemik kortikosteroid ile tedavi edilen, eritema multiforme benzeri şiddetli kutanöz alerjik reaksiyon gelişimi bildirilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Gül agaci dermatiti, alerjik kontakt dermatit, eritema multiforme, mesleki dermatit, yama testi